Bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord

Bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord heeft op 09-06-2016 de status ontwerp gekregen door Rheden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Rheden
Dossier
NL.IMRO.0275.BPVN2016
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0275.BPVN2016-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.864.798 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 15.207 0,82%

- Cultuur en ontspanning (art. 5) 69 0,00%

- Detailhandel (art. 6) 5.749 0,31%

- Gemengd - 1 (art. 7) 7.832 0,42%
- Gemengd - 2 (art. 8) 43.811 2,35%

- Groen (art. 9) 67.924 3,64%

- Horeca (art. 10) 319 0,02%

- Kantoor (art. 11) 45.228 2,43%

- Maatschappelijk - 1 (art. 12) 26.550 1,42%
- Maatschappelijk - 2 (art. 13) 22.806 1,22%

- Buitenplaats (art. 4) 18.350 0,98%

- Tuin (art. 14) 515.032 27,62%

- Verkeer (art. 15) 363.813 19,51%

- Water (art. 16) 6.162 0,33%

- Wonen (art. 17) 721.287 38,68%
- Wonen - garagebox (art. 18) 4.658 0,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 19) 292.770 15,70%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 1.563.010 83,82%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 9.019 0,48%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 177.674 9,53%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - boringsvrije zone (grondwaterbescherming) (art. 26.1) 172.748 9,26%

- overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 26.2) 257.237 13,79%

- veiligheidszone - niet-gesprongen explosieven (art. 26.3) 122.107 6,55%
- veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied (art. 26.4) 5.352 0,29%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 26) 3.671 0,20%