Velp 2016, Woongebieden-Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVN2016
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVN2016-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 09-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 15-06-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.864.798 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 15.207 0,82%
- Bedrijf (art. 3) 15.207 0,82%
Cultuur en ontspanning 69 0,00%
- Cultuur en ontspanning (art. 5) 69 0,00%
Detailhandel 5.749 0,31%
- Detailhandel (art. 6) 5.749 0,31%
Gemengd 51.643 2,77%
- Gemengd - 1 (art. 7) 7.832 0,42%
- Gemengd - 2 (art. 8) 43.811 2,35%
Groen 67.924 3,64%
- Groen (art. 9) 67.924 3,64%
Horeca 319 0,02%
- Horeca (art. 10) 319 0,02%
Kantoor 45.228 2,43%
- Kantoor (art. 11) 45.228 2,43%
Maatschappelijk 49.356 2,65%
- Maatschappelijk - 1 (art. 12) 26.550 1,42%
- Maatschappelijk - 2 (art. 13) 22.806 1,22%
Overig 18.350 0,98%
- Buitenplaats (art. 4) 18.350 0,98%
Tuin 515.032 27,62%
- Tuin (art. 14) 515.032 27,62%
Verkeer 363.813 19,51%
- Verkeer (art. 15) 363.813 19,51%
Water 6.162 0,33%
- Water (art. 16) 6.162 0,33%
Wonen 725.945 38,93%
- Wonen (art. 17) 721.287 38,68%
- Wonen - garagebox (art. 18) 4.658 0,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.042.474 109,53%
Waarde - Archeologie 1 (art. 19) 292.770 15,70%
Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 1.563.010 83,82%
Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 9.019 0,48%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 177.674 9,53%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 172.748 9,26%
milieuzone - boringsvrije zone (grondwaterbescherming) (art. 26.1) 172.748 9,26%
Overige zone 257.237 13,79%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 26.2) 257.237 13,79%
Veiligheidszone 127.459 6,83%
veiligheidszone - niet-gesprongen explosieven (art. 26.3) 122.107 6,55%
veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied (art. 26.4) 5.352 0,29%
Wetgevingzone 3.671 0,20%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 26) 3.671 0,20%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Zuid detail kaart
Velp 2016, Woongebieden-Noord detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Pinkenbergseweg 5f detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Pinkenbergseweg 5f detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie bos op Middagterheide detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Besluit tot intrekking van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2016 detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Besluit tot intrekking van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2016 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
A.G. Hofkeslaan Velp detail
Admiraal van Kinsbergenweg Velp detail
Achtsprong Velp detail
Alteveer Velp detail
Alteveerselaan Velp detail
Arnhemsestraatweg Velp detail
Bachlaan Velp detail
Bankertlaan Velp detail
Beekhuizenseweg Velp detail
Beethovenlaan Velp detail

Meer weten over adressen?