7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord heeft op 01-03-2016 de status voorontwerp gekregen door Rheden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Rheden
Dossier
NL.IMRO.0275.BPVN2016
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0275.BPVN2016-VO01
Planstatus
voorontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.864.798 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 15.431 0,83%

- Cultuur en ontspanning (art. 5) 69 0,00%

- Detailhandel (art. 6) 5.749 0,31%

- Gemengd - 1 (art. 7) 7.832 0,42%
- Gemengd - 2 (art. 8) 44.487 2,39%

- Groen (art. 9) 66.937 3,59%

- Horeca (art. 10) 319 0,02%

- Kantoor (art. 11) 44.551 2,39%

- Maatschappelijk - 1 (art. 12) 26.550 1,42%
- Maatschappelijk - 2 (art. 13) 22.806 1,22%

- Buitenplaats (art. 4) 9.705 0,52%

- Tuin (art. 14) 524.294 28,12%

- Verkeer (art. 15) 363.813 19,51%

- Water (art. 16) 6.162 0,33%

- Wonen (art. 17) 721.433 38,69%
- Wonen - garagebox (art. 18) 4.658 0,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 19) 292.770 15,70%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 1.563.010 83,82%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 9.019 0,48%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 177.674 9,53%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - boringsvrije zone (grondwaterbescherming) (art. 26.1) 172.748 9,26%

- overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 26.2) 252.757 13,55%

- veiligheidszone - niet gesprongen explosieven (art. 26.3) 122.107 6,55%
- veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied (art. 26.4) 5.352 0,29%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.7) 3.671 0,20%