Geo- en vastgoeddata op locatie:

Velp 2016, Woongebieden-Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVN2016
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVN2016-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 01-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 09-03-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.864.798 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 15.431 0,83%
- Bedrijf (art. 3) 15.431 0,83%
Cultuur en ontspanning 69 0,00%
- Cultuur en ontspanning (art. 5) 69 0,00%
Detailhandel 5.749 0,31%
- Detailhandel (art. 6) 5.749 0,31%
Gemengd 52.319 2,81%
- Gemengd - 1 (art. 7) 7.832 0,42%
- Gemengd - 2 (art. 8) 44.487 2,39%
Groen 66.937 3,59%
- Groen (art. 9) 66.937 3,59%
Horeca 319 0,02%
- Horeca (art. 10) 319 0,02%
Kantoor 44.551 2,39%
- Kantoor (art. 11) 44.551 2,39%
Maatschappelijk 49.356 2,65%
- Maatschappelijk - 1 (art. 12) 26.550 1,42%
- Maatschappelijk - 2 (art. 13) 22.806 1,22%
Overig 9.705 0,52%
- Buitenplaats (art. 4) 9.705 0,52%
Tuin 524.294 28,12%
- Tuin (art. 14) 524.294 28,12%
Verkeer 363.813 19,51%
- Verkeer (art. 15) 363.813 19,51%
Water 6.162 0,33%
- Water (art. 16) 6.162 0,33%
Wonen 726.091 38,94%
- Wonen (art. 17) 721.433 38,69%
- Wonen - garagebox (art. 18) 4.658 0,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.042.474 109,53%
Waarde - Archeologie 1 (art. 19) 292.770 15,70%
Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 1.563.010 83,82%
Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 9.019 0,48%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 177.674 9,53%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 172.748 9,26%
milieuzone - boringsvrije zone (grondwaterbescherming) (art. 26.1) 172.748 9,26%
Overige zone 252.757 13,55%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 26.2) 252.757 13,55%
Veiligheidszone 127.459 6,83%
veiligheidszone - niet gesprongen explosieven (art. 26.3) 122.107 6,55%
veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied (art. 26.4) 5.352 0,29%
Wetgevingzone 3.671 0,20%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.7) 3.671 0,20%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid ontwerp 13-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid voorontwerp 16-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord ontwerp 09-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord voorontwerp 01-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Pinkenbergseweg 5f vastgesteld 15-12-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
apv vergunning Bekendmaking APV-vergunning BIZ centrum Velp 17-04-2019 17-06-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 30 te Velp 17-04-2019 17-06-2019 detail
apv vergunning Bekendmaking APV-vergunning Buurtvereniging Burg. Brandtplein 17-04-2019 17-06-2019 detail
bestemmingsplan Vastgesteld bestemmingsplan Dieren 2017, Woongebieden-Zuid 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Stichting Velp voor Oranje 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
A.G. Hofkeslaan Velp detail
Admiraal van Kinsbergenweg Velp detail
Achtsprong Velp detail
Alteveer Velp detail
Alteveerselaan Velp detail
Arnhemsestraatweg Velp detail
Bachlaan Velp detail
Bankertlaan Velp detail
Beekhuizenseweg Velp detail
Beethovenlaan Velp detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox