Velp 2016, Woongebieden-Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden Dossier NL.IMRO.0275.BPVN2016 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0275.BPVN2016-VO01 Planstatus voorontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.864.798 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 15.431 0,83%

- Cultuur en ontspanning (art. 5) 69 0,00%

- Detailhandel (art. 6) 5.749 0,31%

- Gemengd - 1 (art. 7) 7.832 0,42%
- Gemengd - 2 (art. 8) 44.487 2,39%

- Groen (art. 9) 66.937 3,59%

- Horeca (art. 10) 319 0,02%

- Kantoor (art. 11) 44.551 2,39%

- Maatschappelijk - 1 (art. 12) 26.550 1,42%
- Maatschappelijk - 2 (art. 13) 22.806 1,22%

- Buitenplaats (art. 4) 9.705 0,52%

- Tuin (art. 14) 524.294 28,12%

- Verkeer (art. 15) 363.813 19,51%

- Water (art. 16) 6.162 0,33%

- Wonen (art. 17) 721.433 38,69%
- Wonen - garagebox (art. 18) 4.658 0,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 19) 292.770 15,70%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 1.563.010 83,82%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 9.019 0,48%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 177.674 9,53%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - boringsvrije zone (grondwaterbescherming) (art. 26.1) 172.748 9,26%

- overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 26.2) 252.757 13,55%

- veiligheidszone - niet gesprongen explosieven (art. 26.3) 122.107 6,55%
- veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied (art. 26.4) 5.352 0,29%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.7) 3.671 0,20%