Bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Willemstraat 22

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVZ10
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVZ10-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-11-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 523 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 523 100,00%
- Wonen (art. 3) 523 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Zuid detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Willemstraat 22 detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Willemstraat 22 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Arnhem - Aanwijzingsbesluit uitbreiding locaties ondergrondse afvalcontainers juli 2019 detail
aanwijzingsbesluit plaatsvervangers programmamanagers Gemeente Arnhem zomerperiode 2019 detail
verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Sophiastraat 57 te Velp detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Kerkallee 37 te Velp detail
Aanvraag omgevingsvergunning Broekstraat 9 te Velp detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Willemstraat Velp detail

Meer weten over adressen?