Bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Zuider Parallelweg 35

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVZ13
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVZ13-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-10-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 21-01-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 154 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 154 100,00%
- Wonen (art. 3) 154 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Zuid detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Zuider Parallelweg 35 detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Zuider Parallelweg 35 detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart
Bestemmingsplan Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Merwedestraat 33 t/m 91 (oneven) te Velp detail
Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019 detail
Controleprotocol 2015-2017 Omgevingsdienst Regio Arnhem voor de accountantscontrole op de jaarrekening detail
Informatiebeleid ODRA 2016 detail
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Zuider Parallelweg Velp detail

Meer weten over adressen?