Velp 2016, Woongebieden-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden Dossier NL.IMRO.0275.BPVZ2016 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0275.BPVZ2016-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.084.479 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - kwekerij (art. 3) 5.803 0,28%

- Bedrijf (art. 4) 46.845 2,25%

- Bedrijventerrein (art. 5) 12.559 0,60%

- Centrum - winkelcentrum (art. 6) 10.632 0,51%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 1.523 0,07%

- Detailhandel (art. 8) 5.556 0,27%

- Gemengd - 1 (art. 9) 4.036 0,19%
- Gemengd - 2 (art. 10) 26.311 1,26%

- Groen (art. 11) 173.661 8,33%
- Groen - natuur en landschap (art. 12) 103.583 4,97%

- Horeca (art. 13) 11.392 0,55%

- Kantoor (art. 14) 25.595 1,23%

- Maatschappelijk - 1 (art. 15) 181.036 8,68%
- Maatschappelijk - 2 (art. 16) 43.293 2,08%

- Recreatie - Volkstuin (art. 17) 9.021 0,43%

- Sport (art. 18) 8.996 0,43%

- Tuin (art. 19) 228.821 10,98%

- Verkeer (art. 20) 431.739 20,71%
- Verkeer - railverkeer (art. 21) 36.705 1,76%

- Water (art. 22) 17.407 0,84%

- Wonen (art. 23) 693.797 33,28%
- Wonen - garagebox (art. 24) 6.167 0,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 25) 278.429 13,36%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 952.873 45,71%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 853.178 40,93%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - multifunctioneel gebied (art. 31) 312.932 15,01%
- overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 31) 107.234 5,14%
- overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 31.1) 1 0,00%

- veiligheidszone - lpg (art. 31.2) 319 0,02%
- veiligheidszone - niet-gesprongen explosieven (art. 31.3) 783.163 37,57%
- veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied (art. 31.4) 11.767 0,56%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 31) 14.527 0,70%