Velp 2016, Woongebieden-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVZ2016
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVZ2016-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 13-10-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 19-10-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.084.479 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 5.803 0,28%
- Agrarisch - kwekerij (art. 3) 5.803 0,28%
Bedrijf 46.845 2,25%
- Bedrijf (art. 4) 46.845 2,25%
Bedrijventerrein 12.559 0,60%
- Bedrijventerrein (art. 5) 12.559 0,60%
Centrum 10.632 0,51%
- Centrum - winkelcentrum (art. 6) 10.632 0,51%
Cultuur en ontspanning 1.523 0,07%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 1.523 0,07%
Detailhandel 5.556 0,27%
- Detailhandel (art. 8) 5.556 0,27%
Gemengd 30.348 1,46%
- Gemengd - 1 (art. 9) 4.036 0,19%
- Gemengd - 2 (art. 10) 26.311 1,26%
Groen 277.244 13,30%
- Groen (art. 11) 173.661 8,33%
- Groen - natuur en landschap (art. 12) 103.583 4,97%
Horeca 11.392 0,55%
- Horeca (art. 13) 11.392 0,55%
Kantoor 25.595 1,23%
- Kantoor (art. 14) 25.595 1,23%
Maatschappelijk 224.329 10,76%
- Maatschappelijk - 1 (art. 15) 181.036 8,68%
- Maatschappelijk - 2 (art. 16) 43.293 2,08%
Recreatie 9.021 0,43%
- Recreatie - Volkstuin (art. 17) 9.021 0,43%
Sport 8.996 0,43%
- Sport (art. 18) 8.996 0,43%
Tuin 228.821 10,98%
- Tuin (art. 19) 228.821 10,98%
Verkeer 468.444 22,47%
- Verkeer (art. 20) 431.739 20,71%
- Verkeer - railverkeer (art. 21) 36.705 1,76%
Water 17.407 0,84%
- Water (art. 22) 17.407 0,84%
Wonen 699.965 33,58%
- Wonen (art. 23) 693.797 33,28%
- Wonen - garagebox (art. 24) 6.167 0,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.084.479 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 25) 278.429 13,36%
Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 952.873 45,71%
Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 853.178 40,93%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 420.167 20,16%
overige zone - multifunctioneel gebied (art. 31) 312.932 15,01%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 31) 107.234 5,14%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 31.1) 1 0,00%
Veiligheidszone 795.249 38,15%
veiligheidszone - lpg (art. 31.2) 319 0,02%
veiligheidszone - niet-gesprongen explosieven (art. 31.3) 783.163 37,57%
veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied (art. 31.4) 11.767 0,56%
Wetgevingzone 14.527 0,70%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 31) 14.527 0,70%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Zuid detail kaart
Velp 2016, Woongebieden-Noord detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Kastanjehof kavel 28 detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Zuider Parallelweg 35 detail kaart
Bestemmingsplan Velp, witte vlekken detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Sophiastraat 57 te Velp detail
Subsidieregeling Herinneringsmaaltijden Arnhem detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet brp detail
aanwijzingsbesluit toezichthouder belast met het houden van toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet basisregistratie personen detail
Voornemen tot opstellen van een facetbestemmingsplan 'Woningsplitsing en verkamering' detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Albertina Agnesstraat Velp detail
Anthony Heinsiusstraat Velp detail
Adriaan Pauwstraat Velp detail
Aalscholversingel Velp detail
Adolfstraat Velp detail
Alexanderstraat Velp detail
Amaliastraat Velp detail
Annastraat Velp detail
Beekstraat Velp detail
Beltjeshofstraat Velp detail

Meer weten over adressen?