Geo- en vastgoeddata op locatie:

Velp 2016, Woongebieden-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVZ2016
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVZ2016-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 13-10-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 19-10-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.084.479 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 5.803 0,28%
- Agrarisch - kwekerij (art. 3) 5.803 0,28%
Bedrijf 46.845 2,25%
- Bedrijf (art. 4) 46.845 2,25%
Bedrijventerrein 12.559 0,60%
- Bedrijventerrein (art. 5) 12.559 0,60%
Centrum 10.632 0,51%
- Centrum - winkelcentrum (art. 6) 10.632 0,51%
Cultuur en ontspanning 1.523 0,07%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 1.523 0,07%
Detailhandel 5.556 0,27%
- Detailhandel (art. 8) 5.556 0,27%
Gemengd 30.348 1,46%
- Gemengd - 1 (art. 9) 4.036 0,19%
- Gemengd - 2 (art. 10) 26.311 1,26%
Groen 277.244 13,30%
- Groen (art. 11) 173.661 8,33%
- Groen - natuur en landschap (art. 12) 103.583 4,97%
Horeca 11.392 0,55%
- Horeca (art. 13) 11.392 0,55%
Kantoor 25.595 1,23%
- Kantoor (art. 14) 25.595 1,23%
Maatschappelijk 224.329 10,76%
- Maatschappelijk - 1 (art. 15) 181.036 8,68%
- Maatschappelijk - 2 (art. 16) 43.293 2,08%
Recreatie 9.021 0,43%
- Recreatie - Volkstuin (art. 17) 9.021 0,43%
Sport 8.996 0,43%
- Sport (art. 18) 8.996 0,43%
Tuin 228.821 10,98%
- Tuin (art. 19) 228.821 10,98%
Verkeer 468.444 22,47%
- Verkeer (art. 20) 431.739 20,71%
- Verkeer - railverkeer (art. 21) 36.705 1,76%
Water 17.407 0,84%
- Water (art. 22) 17.407 0,84%
Wonen 699.965 33,58%
- Wonen (art. 23) 693.797 33,28%
- Wonen - garagebox (art. 24) 6.167 0,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.084.479 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 25) 278.429 13,36%
Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 952.873 45,71%
Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 853.178 40,93%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 420.167 20,16%
overige zone - multifunctioneel gebied (art. 31) 312.932 15,01%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 31) 107.234 5,14%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 31.1) 1 0,00%
Veiligheidszone 795.249 38,15%
veiligheidszone - lpg (art. 31.2) 319 0,02%
veiligheidszone - niet-gesprongen explosieven (art. 31.3) 783.163 37,57%
veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied (art. 31.4) 11.767 0,56%
Wetgevingzone 14.527 0,70%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 31) 14.527 0,70%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid ontwerp 13-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid voorontwerp 16-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord ontwerp 09-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord voorontwerp 01-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Kastanjehof kavel 28 vastgesteld 24-02-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan RECTIFICATIE: Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg 2019 te Rheden 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning EHBO Velp-Rozendaal 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Robin Best Outdoor Media 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning ESH Media 17-04-2019 17-06-2019 detail
bestemmingsplan Gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan Velp 2016, woongebieden-zuid; gemeente Rheden 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Albertina Agnesstraat Velp detail
Anthony Heinsiusstraat Velp detail
Adriaan Pauwstraat Velp detail
Aalscholversingel Velp detail
Adolfstraat Velp detail
Alexanderstraat Velp detail
Amaliastraat Velp detail
Annastraat Velp detail
Beekstraat Velp detail
Beltjeshofstraat Velp detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox