Geo- en vastgoeddata op locatie:

Velp 2016, Woongebieden-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVZ2016
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVZ2016-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 14-06-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.061.870 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 5.803 0,28%
- Agrarisch - hoveniersbedrijf annex tuincentrum (art. 3) 5.803 0,28%
Bedrijf 46.975 2,28%
- Bedrijf (art. 4) 46.975 2,28%
Bedrijventerrein 12.559 0,61%
- Bedrijventerrein (art. 5) 12.559 0,61%
Centrum 10.632 0,52%
- Centrum - winkelcentrum (art. 6) 10.632 0,52%
Cultuur en ontspanning 1.523 0,07%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 1.523 0,07%
Detailhandel 5.556 0,27%
- Detailhandel (art. 8) 5.556 0,27%
Gemengd 30.217 1,47%
- Gemengd - 1 (art. 9) 4.036 0,20%
- Gemengd - 2 (art. 10) 26.181 1,27%
Groen 277.236 13,45%
- Groen (art. 11) 173.662 8,42%
- Groen - natuur en landschap (art. 12) 103.574 5,02%
Horeca 11.392 0,55%
- Horeca (art. 13) 11.392 0,55%
Kantoor 19.939 0,97%
- Kantoor (art. 14) 19.939 0,97%
Maatschappelijk 201.731 9,78%
- Maatschappelijk - 1 (art. 15) 181.046 8,78%
- Maatschappelijk - 2 (art. 16) 20.684 1,00%
Recreatie 9.021 0,44%
- Recreatie - Volkstuin (art. onbekend) 9.021 0,44%
Sport 8.996 0,44%
- Sport (art. 18) 8.996 0,44%
Tuin 227.492 11,03%
- Tuin (art. 19) 227.492 11,03%
Verkeer 468.584 22,73%
- Verkeer (art. 20) 431.879 20,95%
- Verkeer - railverkeer (art. 21) 36.705 1,78%
Water 17.407 0,84%
- Water (art. 22) 17.407 0,84%
Wonen 706.808 34,28%
- Wonen (art. 23) 700.641 33,98%
- Wonen - garagebox (art. 24) 6.167 0,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.061.870 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 25) 278.440 13,50%
Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 952.750 46,21%
Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 830.681 40,29%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 415.683 20,16%
overige zone - multifunctioneel gebied (art. 8) 312.932 15,18%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 31.1) 102.751 4,98%
Veiligheidszone 773.686 37,52%
veiligheidszone - lpg (art. 31.2) 319 0,02%
veiligheidszone - niet-gesprongen explosieven (art. 31.3) 761.600 36,94%
veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied (art. 31.4) 11.767 0,57%
Wetgevingzone 14.527 0,70%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 4) 14.527 0,70%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid ontwerp 13-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid voorontwerp 16-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord ontwerp 09-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord voorontwerp 01-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Kastanjehof kavel 28 vastgesteld 24-02-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Onherroepelijk Bestemmingsplan Ellecom, Eikenstraat ongenummerd, Eikenstraat 3 en Buitensingel 60; gemeente Rheden 24-04-2019 24-06-2019 detail
bestemmingsplan Onherroepelijk Bestemmingsplan Ellecom, Eikenstraat ongenummerd, Eikenstraat 3 en Buitensingel 60; gemeente Rheden 24-04-2019 24-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit duurzaamheidslening 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Stichting Velp voor Oranje 17-04-2019 17-06-2019 detail
bestemmingsplan RECTIFICATIE: Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg 2019 te Rheden 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Albertina Agnesstraat Velp detail
Anthony Heinsiusstraat Velp detail
Adriaan Pauwstraat Velp detail
Aalscholversingel Velp detail
Adolfstraat Velp detail
Alexanderstraat Velp detail
Amaliastraat Velp detail
Annastraat Velp detail
Beekstraat Velp detail
Beltjeshofstraat Velp detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox