Velp 2016, Woongebieden-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVZ2016
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVZ2016-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 14-06-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.061.870 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 5.803 0,28%
- Agrarisch - hoveniersbedrijf annex tuincentrum (art. 3) 5.803 0,28%
Bedrijf 46.975 2,28%
- Bedrijf (art. 4) 46.975 2,28%
Bedrijventerrein 12.559 0,61%
- Bedrijventerrein (art. 5) 12.559 0,61%
Centrum 10.632 0,52%
- Centrum - winkelcentrum (art. 6) 10.632 0,52%
Cultuur en ontspanning 1.523 0,07%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 1.523 0,07%
Detailhandel 5.556 0,27%
- Detailhandel (art. 8) 5.556 0,27%
Gemengd 30.217 1,47%
- Gemengd - 1 (art. 9) 4.036 0,20%
- Gemengd - 2 (art. 10) 26.181 1,27%
Groen 277.236 13,45%
- Groen (art. 11) 173.662 8,42%
- Groen - natuur en landschap (art. 12) 103.574 5,02%
Horeca 11.392 0,55%
- Horeca (art. 13) 11.392 0,55%
Kantoor 19.939 0,97%
- Kantoor (art. 14) 19.939 0,97%
Maatschappelijk 201.731 9,78%
- Maatschappelijk - 1 (art. 15) 181.046 8,78%
- Maatschappelijk - 2 (art. 16) 20.684 1,00%
Recreatie 9.021 0,44%
- Recreatie - Volkstuin (art. onbekend) 9.021 0,44%
Sport 8.996 0,44%
- Sport (art. 18) 8.996 0,44%
Tuin 227.492 11,03%
- Tuin (art. 19) 227.492 11,03%
Verkeer 468.584 22,73%
- Verkeer (art. 20) 431.879 20,95%
- Verkeer - railverkeer (art. 21) 36.705 1,78%
Water 17.407 0,84%
- Water (art. 22) 17.407 0,84%
Wonen 706.808 34,28%
- Wonen (art. 23) 700.641 33,98%
- Wonen - garagebox (art. 24) 6.167 0,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.061.870 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 25) 278.440 13,50%
Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 952.750 46,21%
Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 830.681 40,29%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 415.683 20,16%
overige zone - multifunctioneel gebied (art. 8) 312.932 15,18%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 31.1) 102.751 4,98%
Veiligheidszone 773.686 37,52%
veiligheidszone - lpg (art. 31.2) 319 0,02%
veiligheidszone - niet-gesprongen explosieven (art. 31.3) 761.600 36,94%
veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied (art. 31.4) 11.767 0,57%
Wetgevingzone 14.527 0,70%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 4) 14.527 0,70%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Zuid detail kaart
Velp 2016, Woongebieden-Noord detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Kastanjehof kavel 28 detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Zuider Parallelweg 35 detail kaart
Bestemmingsplan Velp, witte vlekken detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie bos op Middagterheide detail
Besluit tot intrekking van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2016 detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail
Besluit tot intrekking van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2016 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Albertina Agnesstraat Velp detail
Anthony Heinsiusstraat Velp detail
Adriaan Pauwstraat Velp detail
Aalscholversingel Velp detail
Adolfstraat Velp detail
Alexanderstraat Velp detail
Amaliastraat Velp detail
Annastraat Velp detail
Beekstraat Velp detail
Beltjeshofstraat Velp detail

Meer weten over adressen?