Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Velp-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVZ6
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVZ6-0001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 19-11-2010
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 358 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 358 100,00%
- Gemengd - 1 (art. 3) 358 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid ontwerp 13-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid voorontwerp 16-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Zuider Parallelweg 31 onherroepelijk 01-03-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
apv vergunning Bekendmaking APV-vergunning BIZ centrum Velp 17-04-2019 17-06-2019 detail
apv vergunning Bekendmaking APV-vergunning Buurtvereniging Burg. Brandtplein 17-04-2019 17-06-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 30 te Velp 17-04-2019 17-06-2019 detail
bestemmingsplan Vastgesteld bestemmingsplan Dieren 2017, Woongebieden-Zuid 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking APV-vergunning Stichting Velp voor Oranje 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.