Bestemmingsplan Velp, witte vlekken

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden Dossier NL.IMRO.0275.BPVelp Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0275.BPVelp-VA03 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 311.615 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 18.183 5,84%

- Detailhandel (art. 4) 498 0,16%

- Gemengd - 1 (art. 5) 10.552 3,39%
- Gemengd - 2 (art. 6) 3.485 1,12%

- Groen (art. 7) 109.283 35,07%

- Maatschappelijk (art. 8) 86.670 27,81%

- Verkeer (art. 9) 25.317 8,12%

- Wonen (art. 10) 57.625 18,49%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 9.3) 2.966 0,95%