Bestemmingsplan Velp, witte vlekken

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.BPVelpGU
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.BPVelpGU-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 09-07-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 296.955 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplan Velp, witte vlekken 296.955 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 296.955 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Velp 2016, Woongebieden-Zuid detail kaart
Velp 2016, Woongebieden-Noord detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1 detail kaart
Bestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1 detail kaart
Bestemmingsplan Velp, witte vlekken detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag omgevingsvergunning Broekstraat 9 te Velp detail
Subsidieregeling Herinneringsmaaltijden Arnhem detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet brp detail
aanwijzingsbesluit toezichthouder belast met het houden van toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet basisregistratie personen detail
Voornemen tot opstellen van een facetbestemmingsplan 'Woningsplitsing en verkamering' detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Biesdelselaan Velp detail
Bronkhorstenstraat Velp detail
Gasthuislaan Velp detail
Graaf Ottostraat Velp detail
Heeckerensstraat Velp detail
Hogeweg Velp detail
Kastanjelaan Velp detail
Kerkallee Velp detail
Laarweg Velp detail
Larensteinselaan Velp detail

Meer weten over adressen?