Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Oud Middachten te De Steeg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.LG28
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.LG28-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 30-03-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 82.730 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 64.150 77,54%
- Agrarisch met waarden - Natuur en Landschap (art. 3) 64.150 77,54%
Natuur 1.567 1,89%
- Natuur (art. 4) 1.567 1,89%
Tuin 8.704 10,52%
- Tuin (art. 5) 8.704 10,52%
Verkeer 793 0,96%
- Verkeer (art. 6) 793 0,96%
Wonen 7.516 9,08%
- Wonen (art. 7) 7.516 9,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 81.163 98,11%
Waarde - Archeologie 1 (art. 8) 13.783 16,66%
Waarde - Archeologie 2 (art. 9) 13.829 16,72%
Waarde - Archeologie 3 (art. 10) 53.551 64,73%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 2.955 3,57%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 13.5) 2.955 3,57%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Steeg 2015 vastgesteld 26-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Oud Middachten te De Steeg voorontwerp 20-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Steeg 2015 ontwerp 10-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Landgoed Middachten: diverse elementen en Havikerwaard 53 te De Steeg’ gemeente Rheden 13-02-2019 13-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening BI-zone Centrum Rheden 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Landgoed Middachten 3 te De Steeg 06-02-2019 06-04-2019 detail
omgevingsvergunning verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Landgoed Middachten 3 te De Steeg 06-02-2019 06-04-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp’ gemeente Rheden, het beeldkwaliteitplan ‘Overhagen Velp’ en de ontwerpomgevingsvergunning voor de realisatie van Kwekerij Overhagen 06-02-2019 06-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oversteeg De Steeg detail
Smidsallee De Steeg detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten