Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Oud Middachten te De Steeg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rheden
DossierNL.IMRO.0275.LG28
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0275.LG28-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 20-01-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 13-01-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 81.163 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 64.150 79,04%
- Agrarisch met waarden - Natuur en Landschap (art. 3) 64.150 79,04%
Tuin 8.704 10,72%
- Tuin (art. 4) 8.704 10,72%
Verkeer 793 0,98%
- Verkeer (art. 5) 793 0,98%
Wonen 7.516 9,26%
- Wonen (art. 6) 7.516 9,26%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 81.163 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 7) 13.781 16,98%
Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 13.830 17,04%
Waarde - Archeologie 3 (art. 9) 53.552 65,98%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 2.955 3,64%
overige zone - stedenbouwkundig waardevol (art. 12.5) 2.955 3,64%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Steeg 2015 vastgesteld 26-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Steeg 2015 ontwerp 10-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Archeologie ontwerp 30-10-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling Individueel Keuze Budget gemeente Rheden 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit mandaat, volmacht en machtiging piket 2018 20-06-2019 20-08-2019 detail
omgevingsvergunning verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Parkweg 15a te De Steeg 19-06-2019 19-08-2019 detail
apv vergunning Bekendmaking APV-vergunning Cultuurbedrijf RIQQ 19-06-2019 19-08-2019 detail
bestemmingsplan Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Rheden-Haveland 2019’ 19-06-2019 19-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oversteeg De Steeg detail
Smidsallee De Steeg detail

Meer weten over adressen?