Stationsweg 454

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Scherpenzeel
DossierNL.IMRO.0279.BP2015Stationsw454
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0279.BP2015Stationsw454-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-09-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 11-10-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 25.467 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 25.467 100,00%
- Bedrijf (art. 3) 25.467 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 26.620 104,53%
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 3 (middel) (art. 4) 24.786 97,33%
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 4 (laag) (art. 5) 680 2,67%
Waarde - Ecologie (art. 6) 1.153 4,53%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 50.933 200,00%
overige zone - boringsvrije zone (art. 10.2) 25.467 100,00%
overige zone - intrekgebied (art. 10.3) 25.467 100,00%
Reconstructiewetzone 25.467 100,00%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 10.1) 25.467 100,00%
Vrijwaringszone 18.279 71,78%
vrijwaringszone - grebbelinie (art. 10.4) 18.279 71,78%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Stationsweg 454 detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Buitengebied 2013 detail kaart
Gerechtelijke tussenuitspraak 22 april 2015 Buitengebied 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking NB wet voor verschillende locaties in Woudenberg detail
Melding bodemsanering, locatie: Geeresteinselaan in gemeente Woudenberg (UT035100084) detail
Melding bodemsanering, locatie:Geeresteinselaan ongenummerd te Woudenberg (UT035100084) detail
Bekendmaking NB wet voor bedrijven gelegen aan verschillende locaties in Woudenberg detail
Ontwerpbestemmingsplan De Maatjeshof, gemeente Scherpenzeel detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Stationsweg Scherpenzeel detail

Meer weten over adressen?