Bestemmingsplan binnenstad

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Tiel Dossier NL.IMRO.0281.BP00001 Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0281.BP00001-oh01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 523.479 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 2 (art. 3) 590 0,11%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 649 0,12%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 5) 1.184 0,23%

- Centrum - 1 (art. 6) 29.359 5,61%
- Centrum - 2 (art. 7) 38.117 7,28%
- Centrum - 3 (art. 8) 1.170 0,22%
- Centrum - 4 (art. 9) 4.907 0,94%

- Cultuur en ontspanning (art. 10) 3.275 0,63%

- Gemengd - 1 (art. 11) 57.306 10,95%

- Groen (art. 12) 54.872 10,48%

- Horeca - 2 (art. 13) 108 0,02%

- Maatschappelijk (art. 14) 12.931 2,47%

- Tuin (art. 15) 5.301 1,01%

- Verkeer (art. 16) 160.382 30,64%

- Water (art. 17) 47.272 9,03%
- Water - Haven (art. 18) 78.100 14,92%

- Wonen (art. 19) 27.956 5,34%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 21) 369.403 70,57%

- Waterstaat - Waterkering (art. 22) 48.416 9,25%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 23) 193.771 37,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - bevi (art. 5) 3.177 0,61%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 28) 20.390 3,90%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 28) 27.261 5,21%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 28) 32.057 6,12%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 28) 3.819 0,73%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 28) 2.613 0,50%