Geo- en vastgoeddata op locatie:

Paraplu-bestemmingsplan Archeologie

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Tiel
DossierNL.IMRO.0281.BP00010
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0281.BP00010-0401
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 06-05-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 33.940.803 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 31.323.533 92,29%
Waarde - Archeologie 1 (art. 2) 2.308.378 6,80%
Waarde - Archeologie 2 (art. 3) 124.774 0,37%
Waarde - Archeologie 3 (art. 4) 1.718.638 5,06%
Waarde - Archeologie 4 (art. 5) 17.542.935 51,69%
Waarde - Archeologie 5 (art. 6) 3.837.355 11,31%
Waarde - Archeologie 6 (art. 7) 5.791.453 17,06%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2017 ontwerp 09-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, West Maas en Waal correctie 2016 vastgesteld 20-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kleine kernen - Bergakker, tweede herziening vastgesteld 25-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Windpark Avri voorontwerp 25-04-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Tiel West - Wielerpark vastgesteld 12-04-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Openbare bekendmaking, aanvulling rechtspositie voor de sector ambulancezorg, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 14-11-2018 14-01-2019 detail
bestemmingsplan Vastgesteld Paraplu Bestemmingsplan Parkeren 31-10-2018 31-12-2018 detail
omgevingsvergunning Verbouw en uitbreiden woonhuis, Rembrandtstraat 25 Tiel 10-10-2018 21-11-2018 detail
overig Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Passewaayse Hogeweg (Gat van Geebel) in Tiel 04-10-2018 04-12-2018 detail
overig Live muziek feestavond 3 november, Beethovenstraat 18 Tiel 19-09-2018 31-10-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bergakker Kapel Avezaath detail
De Eng Kapel Avezaath detail
Driehoek Kapel Avezaath detail
Hoge Hof Kapel Avezaath detail
Kromme Steeg Kapel Avezaath detail
Laageinde Kapel Avezaath detail
Moleneind Kapel Avezaath detail
Muggenborch Kapel Avezaath detail
Provincialeweg Kapel Avezaath detail
Richtershof Kapel Avezaath detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten