7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Wageningen, 2e herziening heeft op 28-05-2013 de status vastgesteld gekregen door Wageningen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Wageningen
Dossier
NL.IMRO.0289.0017wag2eherz
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.0289.0017wag2eherz-VSG1
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.877.576 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 76.674 1,30%

- Bos (art. 4) 182.523 3,11%

- Centrum (art. 5) 48.440 0,82%

- Detailhandel (art. 6) 6.595 0,11%

- Dienstverlening (art. 7) 41.486 0,71%

- Gemengd (art. 8) 67.405 1,15%

- Groen (art. 9) 588.558 10,01%
- Groen - Arboretum (art. 10) 87.608 1,49%

- Horeca (art. 11) 5.140 0,09%

- Kantoor (art. 12) 3.540 0,06%

- Maatschappelijk (art. 13) 244.647 4,16%
- Maatschappelijk - Landbouwkundig onderwijs en onderzoek (art. 14) 121.769 2,07%
- Maatschappelijk - Onderwijs (art. 15) 32.819 0,56%

- Natuur (art. 16) 21.730 0,37%

- Recreatie (art. 17) 6.796 0,12%

- Sport (art. 18) 86.180 1,47%

- Tuin (art. 19) 831.018 14,14%

- Verkeer (art. 20) 331.435 5,64%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 21) 1.008.033 17,15%

- Water (art. 22) 109.922 1,87%

- Wonen (art. 23) 1.974.018 33,59%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 24) 1.239 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 9.481 0,16%

- Waarde - Archeologie (art. 26) 3.874.835 65,93%

- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 14.810 0,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 30.1) 20.112 0,34%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 30.2) 475.850 8,10%