Geo- en vastgoeddata op locatie:

Heegsche Bouwing

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westervoort
DossierNL.IMRO.0293.BPHBouwing2014001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0293.BPHBouwing2014001-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 03-06-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 28.564 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 175 0,61%
- Groen (art. 3) 175 0,61%
Woongebied 9.494 33,24%
- Woongebied - 3 (art. 4) 9.494 33,24%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 28.389 99,39%
overige zone - woongebieden (art. 5) 28.389 99,39%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Wonen achter de Dijk vastgesteld 28-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wonen achter de Dijk ontwerp 03-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Heegsche Bouwing vastgesteld 22-09-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Komplannen Westervoort vastgesteld 22-09-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Heegsche Bouwing ontwerp 03-06-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Het Geerken (kavel 9) te Westervoort 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatregeling 1Stroom 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatregeling 1Stroom 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Schans 2 b te Westervoort 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels artikel 13b van de Opiumwet gemeente Duiven 2019 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Het Geerken Westervoort detail
Schans Westervoort detail
Heegsche Bouwing Westervoort detail

Meer weten over adressen?