Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2014

Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2014 heeft op 16-10-2014 de status vastgesteld gekregen door Wijchen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Wijchen
Dossier
NL.IMRO.0296.BGBHerziening2014
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0296.BGBHerziening2014-DF01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 51.932.517 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 56.335 0,11%

- Agrarisch met waarden - 1 (art. 4) 46.643 0,09%
- Agrarisch met waarden - 2 (art. 5) 25.298 0,05%

- Natuur - 1 (art. 14) 75.850 0,15%
- Natuur - 2 (art. 15) 26 0,00%

- Recreatie (art. 16) 254.560 0,49%

- Verkeer (art. 18) 4.774 0,01%

- Water (art. 20) 1.807 0,00%

- Wonen - 1 (art. 21) 95.841 0,18%
- Wonen - 3 (art. 23) 8.982 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 1.085 0,00%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 35.039 0,07%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 320.840 0,62%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 42.253 0,08%
- Waarde - Beschermd stadsgezichts (art. 30) 26 0,00%

- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 33) 162.845 0,31%
- Waterstaat - Waterkering (art. 34) 17.012 0,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 37) 653.376 1,26%

- milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 37) 278.711 0,54%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 37) 7.884 0,02%