Bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel

Bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel heeft op 19-02-2013 de status ontwerp gekregen door Zaltbommel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,95 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0297.BGBBP20130009
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0297.BGBBP20130009-OW01
Planstatus
ontwerp

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 53.889.024 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 6.102.009 11,32%
- Agrarisch (art. 3) 6.102.009 11,32%
Agrarisch met waarden 32.472.941 60,26%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 32.472.941 60,26%
Bedrijf 932.422 1,73%
- Bedrijf (art. 5) 355.496 0,66%
- Bedrijf - Buitendijks (art. 6) 439.819 0,82%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 7) 10.066 0,02%
- Bedrijf - Meet- en regelstation (art. 8) 1.021 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 105.433 0,20%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 10) 20.587 0,04%
Cultuur en ontspanning 49.466 0,09%
- Cultuur en ontspanning (art. 11) 49.466 0,09%
Groen 11.340 0,02%
- Groen (art. 12) 11.340 0,02%
Horeca 28.588 0,05%
- Horeca (art. 13) 28.588 0,05%
Maatschappelijk 55.999 0,10%
- Maatschappelijk (art. 14) 11.258 0,02%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 44.261 0,08%
- Maatschappelijk - Molen (art. 16) 480 0,00%
Natuur 5.853.462 10,86%
- Natuur (art. 17) 5.853.462 10,86%
Recreatie 452.810 0,84%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 171.258 0,32%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 281.553 0,52%
Sport 261.060 0,48%
- Sport (art. 20) 189.313 0,35%
- Sport - Manege (art. 21) 71.747 0,13%
Verkeer 2.996.240 5,56%
- Verkeer (art. 22) 2.885.865 5,36%
- Verkeer - Railverkeer (art. 23) 110.375 0,20%
Water 3.616.612 6,71%
- Water (art. 24) 1.620.088 3,01%
- Water - Rivier (art. 25) 1.996.524 3,70%
Wonen 1.056.075 1,96%
- Wonen (art. 26) 1.053.882 1,96%
- Wonen - Uit te werken (art. 27) 2.194 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 358.088 0,66%
- Leiding - Brandstof (art. 28) 32.626 0,06 %
- Leiding - Gas (art. 29) 170.037 0,32 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 30) 30.399 0,06 %
- Leiding - Riool (art. 31) 114.348 0,21 %
- Leiding - Water (art. 32) 10.677 0,02 %
Waarde 35.608.315 66,08%
- Waarde - Archeologie 0 (art. 33) 254.651 0,47 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 34) 2.676.357 4,97 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 35) 7.888.290 14,64 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 36) 17.986.500 33,38 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 37) 5.093.528 9,45 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 38) 1.708.989 3,17 %
Waterstaat 12.625.243 23,43%
- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 840.278 1,56 %
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 40) 11.784.966 21,87 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 2.059.568 3,82%
- geluidzone - industrie (art. 44.4) 2.059.568 3,82 %
Milieuzone 1.725 0,00%
- milieuzone - geurzone (art. 3) 1.725 0,00 %
Overig 32.014.996 59,41%
- other: ehs - natuur (art. 44.1) 7.862.827 14,59 %
- other: ehs - verbindingszone (art. 44.2) 1.005.734 1,87 %
- other: ehs - verweving (art. 44.3) 3.015.676 5,60 %
- other: Nieuwe Hollandse Waterlinie (art. 44.5) 3.414.947 6,34 %
- other: openheid (art. 44.7) 12.552.292 23,29 %
- other: Waardevol landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie (art. 44.12) 4.163.520 7,73 %
Veiligheidszone 22.223 0,04%
- veiligheidszone - bevi (art. 44.9) 22.223 0,04 %
Vrijwaringszone 2.408.297 4,47%
- vrijwaringszone - dijk (art. 44.10) 1.582.462 2,94 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 44.11) 825.835 1,53 %
Wro-zone 512.995 0,95%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 46.6) 293.026 0,54 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 46.6) 15.225 0,03 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 46.6) 1.651 0,00 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 46.6) 65.002 0,12 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 46.6) 14.580 0,03 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 46.6) 111.932 0,21 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 46.6) 6.557 0,01 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 46.6) 5.022 0,01 %

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 53.889.024 m2 100%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 2.194 m2 0,00 %