Bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel

Bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel heeft op 27-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Zaltbommel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0297.BGBBP20130009
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0297.BGBBP20130009-VS01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 53.903.135 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 6.089.587 11,30%
- Agrarisch (art. 3) 6.089.587 11,30%
Agrarisch met waarden 33.746.428 62,61%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 33.746.428 62,61%
Bedrijf 930.835 1,73%
- Bedrijf (art. 5) 369.099 0,68%
- Bedrijf - Buitendijks (art. 6) 410.986 0,76%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 7) 753 0,00%
- Bedrijf - Meet- en regelstation (art. 8) 10.066 0,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 119.343 0,22%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 10) 20.587 0,04%
Cultuur en ontspanning 49.466 0,09%
- Cultuur en ontspanning (art. 11) 49.466 0,09%
Groen 11.726 0,02%
- Groen (art. 12) 11.726 0,02%
Horeca 28.588 0,05%
- Horeca (art. 13) 28.588 0,05%
Maatschappelijk 55.999 0,10%
- Maatschappelijk (art. 14) 11.258 0,02%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 44.261 0,08%
- Maatschappelijk - Molen (art. 16) 480 0,00%
Natuur 4.572.602 8,48%
- Natuur (art. 17) 4.572.602 8,48%
Recreatie 447.841 0,83%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 171.258 0,32%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 276.583 0,51%
Sport 262.762 0,49%
- Sport (art. 20) 189.313 0,35%
- Sport - Manege (art. 21) 73.449 0,14%
Verkeer 2.995.465 5,56%
- Verkeer (art. 22) 2.885.090 5,35%
- Verkeer - Railverkeer (art. 23) 110.375 0,20%
Water 3.661.858 6,79%
- Water (art. 24) 1.665.347 3,09%
- Water - Rivier (art. 25) 1.996.512 3,70%
Wonen 1.049.979 1,95%
- Wonen (art. 26) 1.047.785 1,94%
- Wonen - Uit te werken (art. 27) 2.194 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 358.827 0,67%
- Leiding - Brandstof (art. 28) 32.626 0,06 %
- Leiding - Gas (art. 29) 170.776 0,32 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 30) 30.399 0,06 %
- Leiding - Riool (art. 31) 114.348 0,21 %
- Leiding - Water (art. 32) 10.677 0,02 %
Waarde 35.619.195 66,08%
- Waarde - Archeologie 0 (art. 33) 254.651 0,47 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 34) 2.672.120 4,96 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 35) 7.933.794 14,72 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 36) 17.956.256 33,31 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 37) 5.093.385 9,45 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 38) 1.708.989 3,17 %
Waterstaat 12.625.243 23,42%
- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 840.278 1,56 %
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 40) 11.784.966 21,86 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 2.059.555 3,82%
- geluidzone - industrie (art. 44.4) 2.059.555 3,82 %
Milieuzone 1.725 0,00%
- milieuzone - geurzone (art. 3.1) 1.725 0,00 %
Overig 31.663.204 58,74%
- other: ehs - natuur (art. 44.1) 7.862.827 14,59 %
- other: ehs - verbindingszone (art. 44.2) 1.005.734 1,87 %
- other: ehs - verweving (art. 44.3) 3.015.676 5,59 %
- other: Nieuwe Hollandse Waterlinie (art. 44.5) 3.414.944 6,34 %
- other: openheid (art. 44.6) 12.551.145 23,28 %
- other: Waardevol Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie (art. 44.11) 3.100.130 5,75 %
- other: weidevogelgebied (art. 44.12) 712.747 1,32 %
Veiligheidszone 22.223 0,04%
- veiligheidszone - bevi (art. 44.8) 22.223 0,04 %
Vrijwaringszone 2.408.297 4,47%
- vrijwaringszone - dijk (art. 44.9) 1.582.462 2,94 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 44.10) 825.835 1,53 %
Wro-zone 561.936 1,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 46.6.1) 293.026 0,54 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 46.6.2) 35.462 0,07 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 46.6.3) 65.002 0,12 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 46.6.4) 1.651 0,00 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 46.6.5) 14.580 0,03 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 46.6.6) 111.932 0,21 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 46.6.7) 6.557 0,01 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 46.6.8) 5.022 0,01 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 46.6.9) 28.703 0,05 %

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 53.903.135 m2 100%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 2.194 m2 0,00 %