Landgoed Halsaf, deel Huize Babberich

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zevenaar Dossier NL.IMRO.0299.BP00HALSAF Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0299.BP00HALSAF-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 76.117 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 43.665 57,37%

- Horeca (art. 4) 2.632 3,46%

- Natuur (art. 5) 27.272 35,83%

- Tuin (art. 6) 2.548 3,35%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 7) 76.117 100,00%
- Waarde - Landgoed (art. 8) 76.117 100,00%
- Waarde - Natuur en landschap (art. 9) 76.117 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 10) 4.096 5,38%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Beekseweg