Bestemmingsplan Giese Pan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zevenaar Dossier NL.IMRO.0299.BP05GIESEPAN Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0299.BP05GIESEPAN-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 8.631 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 4.262 49,39%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 2.257 26,15%

- Water (art. 5) 576 6,67%

- Wonen (art. 6) 1.535 17,79%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 7) 8.631 100,00%

- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 8) 8.631 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Giese Pan