Bestemmingsplan Giese Pan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zevenaar
DossierNL.IMRO.0299.BP05GIESEPAN
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0299.BP05GIESEPAN-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-11-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 8.631 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 4.262 49,39%
- Groen (art. 3) 4.262 49,39%
Verkeer 2.257 26,15%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 2.257 26,15%
Water 576 6,67%
- Water (art. 5) 576 6,67%
Wonen 1.535 17,79%
- Wonen (art. 6) 1.535 17,79%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 8.631 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 7) 8.631 100,00%
Waterstaat 8.631 100,00%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 8) 8.631 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Ruimte voor de Rivier 2016 detail kaart
Bestemmingsplan Giese Pan detail kaart
Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ommerhofselaan Velp detail
Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Gravin Adalaan in Velp detail
‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Zevenaar detail
Provincie Gelderland Ontgrondingenwet, locatie “Carvium Novum” te Lobith, gemeente Zevenaar detail
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Theater Rheder Art aankondigingsborden gemeente Rheden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Giese Pan Giesbeek detail

Meer weten over adressen?