7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kernen Ooy, Oud-Zevenaar en Babberich heeft op 25-09-2012 de status vastgesteld gekregen door Zevenaar.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Zevenaar
Dossier
NL.IMRO.0299.BP99KERNENOOB
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0299.BP99KERNENOOB-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.332.695 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 76.856 5,77%

- Bedrijf (art. 4) 32.463 2,44%

- Detailhandel (art. 5) 888 0,07%

- Dienstverlening (art. 6) 1.403 0,11%

- Gemengd-1 (art. 7) 807 0,06%
- Gemengd-2 (art. 8) 10.530 0,79%

- Groen (art. 9) 260.869 19,57%

- Horeca (art. 10) 12.355 0,93%

- Maatschappelijk (art. 11) 32.361 2,43%

- Sport (art. 12) 72.415 5,43%

- Tuin (art. 13) 97.938 7,35%

- Verkeer (art. 14) 75.566 5,67%
- Verkeer-Railverkeer (art. 15) 70.336 5,28%
- Verkeer-Verblijfsgebied (art. 16) 136.522 10,24%

- Water (art. 17) 39.543 2,97%

- Wonen (art. 18) 411.834 30,90%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 19) 11.729 0,88%

- Waarde (art. 20) 1.142.803 85,75%

- Waterstaat - Waterkering (art. 21) 24.858 1,87%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone (art. 25.1) 70 0,01%

- other: ondergronds railverkeer (art. 25.2) 43.780 3,29%
- other: specifieke vorm van waarde - hoge archeologische verwachting (art. 20) 649.650 48,75%
- other: specifieke vorm van waarde - lage archeologische verwachting (art. 20) 70.104 5,26%
- other: specifieke vorm van waarde - middelmatige archeologische verwachting (art. 20) 310.457 23,30%
- other: specifieke vorm van waarde - onbekende archeologische verwachting (art. 20) 69.256 5,20%
- other: specifieke vorm van waarde - vastgestelde hoge archeologische waarde (art. 20) 19.536 1,47%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 25.3) 135.367 10,16%