Ruimte voor de Rivier 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zevenaar
DossierNL.IMRO.0299.BV00RVDR2016
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0299.BV00RVDR2016-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 27-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   voorschriften/regels   bijlage bij voorschriften/regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.665.258 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Ruimte voor de Rivier 2016 7.665.258 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.082.330 14%
Bedrijf - Mobiele bootservice 5.364 0%
geluidszone - industrie 76.872 1%
Groen 6.243 0%
Maatschappelijk 3.385 0%
Natuur 783.147 10%
Recreatie - Dagrecreatie 529.356 7%
Recreatie - Jachthaven 270.837 4%
Recreatie - Landschapswaarden 741.324 10%
Recreatie - Verblijfsrecreatie 434.203 6%
Verkeer 41.994 1%
vrijwaringszone - dijk 189.077 2%
Waarde - Archeologie 7.553.505 99%
Water 3.393.191 44%
Water - Rivier 363.377 5%
wetgevingzone - natura 2000 vogelrichtlijngebied 5.953.534 78%
Wonen 10.532 0%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Ruimte voor de Rivier 2016 detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Giesbeek detail kaart
Camperplaatsen Muggenwaard Lathum detail kaart
Rhedense Veerweg 78, Giesbeek detail kaart
Camperplaatsen Muggenwaard Lathum detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Theater Rheder Art aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Bekendmaking APV-vergunning ESH Media aankondigingsborden gemeente Rheden detail
Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten detail
Financiële verordening gemeente Rheden 2019 detail
Bekendmaking APV-vergunning Stichting Beleef het Kanaal detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Havenweg Giesbeek detail
Koppenwaard Lathum detail
De Muggenwaard Lathum detail
Rhedense Veerweg Giesbeek detail
Rivierweg Lathum detail
Bandijk Lathum detail
Uitmeentsestraat Giesbeek detail
Marsweg Lathum detail
Giese Pan Giesbeek detail

Meer weten over adressen?