Ruimte voor de Rivier 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zevenaar Dossier NL.IMRO.0299.BV00RVDR2016 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0299.BV00RVDR2016-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   voorschriften/regels   bijlage bij voorschriften/regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.665.258 100%

Besluitgebied naam m2 %
Ruimte voor de Rivier 2016 7.665.258 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%