Bedrijventerrein Hengelder Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zevenaar
DossierNL.IMRO.0299.BV50HENGELDERZUID
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0299.BV50HENGELDERZUID-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-10-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 15-11-2017
Teksten vaststellingsbesluit   voorschriften/regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 245.160 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein Hengelder Zuid 245.160 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 187.974 77%
Bedrijf - Nutsvoorziening 17.532 7%
Groen 11.013 4%
Leiding - Riool 671 0%
Sport 16.551 7%
Verkeer - Verblijfsgebied 12.090 5%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Spoorverdubbeling Zevenaar - Didam detail kaart
Projectomgevingsvergunning silo's Einsteinstraat 22 detail kaart
Tunnel Zevenaar Poort detail kaart
Projectomgevingsvergunning silo's Einsteinstraat 22 detail kaart
Tunnel Zevenaar Poort detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Zevenaar detail
Provincie Gelderland Ontgrondingenwet, locatie “Carvium Novum” te Lobith, gemeente Zevenaar detail
Verleende watervergunning, voor het vervangen van de spoorbrug door een duiker t.b.v. de aanleg van een dubbel spoor richting Didam detail
Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Hengelder 40 en 42 in Zevenaar detail
Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Hengelder 40 en 42 Zevenaar detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hengelder Zevenaar detail
Einsteinstraat Zevenaar detail
Lorentzstraat Zevenaar detail

Meer weten over adressen?