Aanleg ondergrondse bypass bij Zweekhorst

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zevenaar
DossierNL.IMRO.0299.PV00BYPASSZWEEK
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0299.PV00BYPASSZWEEK-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 11-07-2014
Teksten besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.408 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Aanleg ondergrondse bypass bij Zweekhorst 2.408 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 2.408 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Aanleg ondergrondse bypass bij Zweekhorst detail kaart
Aanleg ondergrondse bypass bij Zweekhorst detail kaart
Beheersverordening Buitengebied Zevenaar detail kaart
Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Zevenaar detail
Provincie Gelderland Ontgrondingenwet, locatie “Carvium Novum” te Lobith, gemeente Zevenaar detail
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019 detail
Besluit vaststelling inrichting weekmarkt Zevenaar detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘’t Veerhuys Aerdt’ detail

Vergunningen in de gaten houden?