Projectomgevingsvergunning De Tol 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zevenaar
DossierNL.IMRO.0299.PV02DETOLTWEE
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0299.PV02DETOLTWEE-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-08-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 02-09-2015
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.168 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Projectomgevingsvergunning De Tol 2 1.168 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 1.168 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Uitwerkings-/wijzigingsplan De Tol 2015 detail kaart
Projectomgevingsvergunning De Tol 2 detail kaart
Uitwerkings-/wijzigingsplan De Tol 2015 detail kaart
Projectomgevingsvergunning De Tol 2 detail kaart
Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Zevenaar detail
Provincie Gelderland Ontgrondingenwet, locatie “Carvium Novum” te Lobith, gemeente Zevenaar detail
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019 detail
Besluit vaststelling inrichting weekmarkt Zevenaar detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘’t Veerhuys Aerdt’ detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Koningskampstraat Zevenaar detail

Meer weten over adressen?