Uitwerkings-/wijzigingsplan De Tol 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zevenaar Dossier NL.IMRO.0299.UP02DETOL2015 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0299.UP02DETOL2015-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 41.343 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 200 0,48%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 117 0,28%

- Wonen (art. 5) 41.025 99,23%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 6) 3.808 9,21%