Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2010 heeft op 17-07-2013 de status vastgesteld gekregen door Nunspeet.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0302.BP01045
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0302.BP01045-vg04
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 114.310.884 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 22.513.369 19,69%
- Agrarisch (art. 3) 20.998.432 18,37%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 1.081.510 0,95%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 322.189 0,28%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 111.238 0,10%
Bedrijf 189.934 0,17%
- Bedrijf (art. 7) 101.498 0,09%
- Bedrijf - Buitengebied gerelateerd (art. 8) 84.893 0,07%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 3.543 0,00%
Detailhandel 16.606 0,01%
- Detailhandel (art. 10) 16.606 0,01%
Horeca 154.043 0,13%
- Horeca (art. 11) 154.043 0,13%
Maatschappelijk 142.484 0,12%
- Maatschappelijk (art. 12) 142.484 0,12%
Natuur 85.475.554 74,77%
- Natuur - Landschap (art. 13) 85.475.554 74,77%
Recreatie 292.346 0,26%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 237.385 0,21%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 15) 44.473 0,04%
- Recreatie - Volkstuin (art. 16) 10.488 0,01%
Sport 76.475 0,07%
- Sport (art. 17) 66.622 0,06%
- Sport - Manege (art. 18) 9.853 0,01%
Verkeer 2.730.725 2,39%
- Verkeer (art. 19) 2.634.160 2,30%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 96.564 0,08%
Water 775.869 0,68%
- Water - Open (art. 21) 572.218 0,50%
- Water - Waardevolle beken (art. 22) 203.651 0,18%
Wonen 1.943.474 1,70%
- Wonen (art. 23) 1.943.474 1,70%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 600.622 0,53%
- Leiding - Gas (art. 24) 171.869 0,15 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 241.663 0,21 %
- Leiding - Riool (art. 26) 187.091 0,16 %
Waarde 130.043.166 113,76%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 2.247.085 1,97 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 54.923.500 48,05 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 38.348.518 33,55 %
- Waarde - Dekzandrug (art. 30) 1.047.247 0,92 %
- Waarde - Ecologie (art. 31) 17.453 0,02 %
- Waarde - Jonge heideontginning (art. 32) 3.197.990 2,80 %
- Waarde - Landgoed (art. 33) 13.538.295 11,84 %
- Waarde - Oude bouwlanden (art. 34) 1.076.673 0,94 %
- Waarde - Oude bouwlanden enclaves (art. 35) 2.353.738 2,06 %
- Waarde - Overgangszone (art. 36) 3.946.558 3,45 %
- Waarde - Randmeerkust (art. 37) 9.346.110 8,18 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 3.034.237 2,65%
- geluidzone - motorsportterrein (art. 41.2) 3.034.237 2,65 %
Overig 179.379.860 156,92%
- other: ehs (art. 41) 94.136.565 82,35 %
- other: natura 2000 (art. 41) 81.766.382 71,53 %
- other: weidevogelgebieden (art. 41) 3.476.913 3,04 %
Reconstructiewetzone 22.508.781 19,69%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 41.4) 5.633.128 4,93 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 41.5) 16.875.653 14,76 %
Veiligheidszone 70.255 0,06%
- veiligheidszone - lpg (art. 41.6) 70.255 0,06 %
Vrijwaringszone 976.315 0,85%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41.7) 976.315 0,85 %
Wro-zone 48.782 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 22.517 0,02 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 13) 20.068 0,02 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 4) 6.197 0,01 %