Bestemmingsplan BUITENGEBIED 2016

Bestemmingsplan BUITENGEBIED 2016 heeft op 20-04-2017 de status vastgesteld gekregen door Nunspeet.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0302.BP01139
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0302.BP01139-vg03
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 114.345.773 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 22.375.419 19,57%
- Agrarisch (art. 3) 20.931.410 18,31%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 997.847 0,87%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 335.178 0,29%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 110.984 0,10%
Bedrijf 165.950 0,15%
- Bedrijf (art. 7) 77.591 0,07%
- Bedrijf - Buitengebied gerelateerd (art. 8) 84.816 0,07%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 3.543 0,00%
Detailhandel 16.606 0,01%
- Detailhandel (art. 10) 16.606 0,01%
Horeca 154.043 0,13%
- Horeca (art. 11) 154.043 0,13%
Maatschappelijk 145.712 0,13%
- Maatschappelijk (art. 12) 145.712 0,13%
Natuur 85.611.917 74,87%
- Natuur - Landschap (art. 13) 85.611.917 74,87%
Recreatie 291.821 0,26%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 237.390 0,21%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 15) 43.943 0,04%
- Recreatie - Volkstuin (art. 16) 10.488 0,01%
Sport 76.475 0,07%
- Sport (art. 17) 66.622 0,06%
- Sport - Manege (art. 18) 9.853 0,01%
Verkeer 2.730.407 2,39%
- Verkeer (art. 19) 2.633.843 2,30%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 96.564 0,08%
Water 772.194 0,68%
- Water - Open (art. 21) 572.218 0,50%
- Water - Waardevolle beken (art. 22) 199.976 0,17%
Wonen 1.999.428 1,75%
- Wonen (art. 23) 1.999.428 1,75%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 593.126 0,52%
- Leiding - Gas (art. 24) 164.373 0,14 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 241.663 0,21 %
- Leiding - Riool (art. 26) 187.091 0,16 %
Waarde 129.926.300 113,63%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 2.247.085 1,97 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 54.926.724 48,04 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 38.349.340 33,54 %
- Waarde - Dekzandrug (art. 30) 1.052.877 0,92 %
- Waarde - Ecologie (art. 31) 17.453 0,02 %
- Waarde - Jonge heideontginning (art. 32) 3.100.762 2,71 %
- Waarde - Landgoed (art. 33) 13.536.106 11,84 %
- Waarde - Oude bouwlanden (art. 34) 1.093.225 0,96 %
- Waarde - Oude bouwlanden enclaves (art. 35) 2.328.735 2,04 %
- Waarde - Overgangszone (art. 36) 3.934.279 3,44 %
- Waarde - Randmeerkust (art. 37) 9.339.714 8,17 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 3.038.501 2,66%
- geluidzone - motorsportterrein (art. 41.3) 3.038.501 2,66 %
Overige zone 97.957.095 85,67%
- overige zone - bestaande splitsing (art. 41.1) 329.670 0,29 %
- overige zone - ehs (art. 41.2) 94.150.512 82,34 %
- overige zone - weidevogelgebieden (art. 41.9) 3.476.913 3,04 %
Reconstructiewetzone 22.320.841 19,52%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 41.4) 5.565.954 4,87 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 41.5) 16.754.887 14,65 %
Veiligheidszone 70.753 0,06%
- veiligheidszone - gasdrukregelstation (art. 41.6) 467 0,00 %
- veiligheidszone - lpg (art. 41.7) 70.286 0,06 %
Vrijwaringszone 976.846 0,85%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41.8) 976.846 0,85 %
Wetgevingzone 81.752.932 71,50%
- wetgevingzone - natura 2000 (art. 41.10) 81.717.009 71,46 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 43.1.10) 20.068 0,02 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 23) 9.659 0,01 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 4) 6.197 0,01 %