Bestemmingsplan BUITENGEBIED 2018

Bestemmingsplan BUITENGEBIED 2018 heeft op 27-09-2018 de status vastgesteld gekregen door Nunspeet.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0302.BP01153
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0302.BP01153-vg03
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 114.374.668 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 21.877.240 19,13%
- Agrarisch (art. 3) 20.484.874 17,91%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 967.261 0,85%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 314.121 0,27%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 110.984 0,10%
Bedrijf 165.950 0,15%
- Bedrijf (art. 7) 77.591 0,07%
- Bedrijf - Buitengebied gerelateerd (art. 8) 84.816 0,07%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 3.543 0,00%
Detailhandel 18.970 0,02%
- Detailhandel (art. 10) 18.970 0,02%
Horeca 147.171 0,13%
- Horeca (art. 11) 147.171 0,13%
Maatschappelijk 145.712 0,13%
- Maatschappelijk (art. 12) 145.712 0,13%
Natuur 86.085.757 75,27%
- Natuur - Landschap (art. 13) 86.085.757 75,27%
Recreatie 291.875 0,26%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 237.384 0,21%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 15) 44.003 0,04%
- Recreatie - Volkstuin (art. 16) 10.488 0,01%
Sport 76.475 0,07%
- Sport (art. 17) 66.622 0,06%
- Sport - Manege (art. 18) 9.853 0,01%
Verkeer 2.731.427 2,39%
- Verkeer (art. 19) 2.634.863 2,30%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 96.564 0,08%
Water 775.830 0,68%
- Water - Open (art. 21) 572.218 0,50%
- Water - Waardevolle beken (art. 22) 203.612 0,18%
Wonen 2.058.259 1,80%
- Wonen (art. 23) 2.058.259 1,80%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 594.375 0,52%
- Leiding - Gas (art. 24) 165.621 0,14 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 241.663 0,21 %
- Leiding - Riool (art. 26) 187.091 0,16 %
Waarde 130.496.773 114,10%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 2.247.085 1,96 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 54.915.625 48,01 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 38.396.354 33,57 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 30) 509.151 0,45 %
- Waarde - Dekzandrug (art. 31) 1.052.877 0,92 %
- Waarde - Ecologie (art. 32) 17.453 0,02 %
- Waarde - Jonge heideontginning (art. 33) 3.101.272 2,71 %
- Waarde - Landgoed (art. 34) 13.533.487 11,83 %
- Waarde - Oude bouwlanden (art. 35) 1.083.238 0,95 %
- Waarde - Oude bouwlanden enclaves (art. 36) 2.376.080 2,08 %
- Waarde - Overgangszone (art. 37) 3.932.231 3,44 %
- Waarde - Randmeerkust (art. 38) 9.331.920 8,16 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 3.033.741 2,65%
- geluidzone - motorsportterrein (art. 42.3) 3.033.741 2,65 %
Overige zone 97.952.539 85,64%
- overige zone - bestaande splitsing (art. 42.1) 327.658 0,29 %
- overige zone - ehs (art. 42.2) 94.147.968 82,32 %
- overige zone - weidevogelgebieden (art. 42.9) 3.476.913 3,04 %
Reconstructiewetzone 22.314.217 19,51%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 42.4) 5.584.005 4,88 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 42.5) 16.730.212 14,63 %
Veiligheidszone 70.778 0,06%
- veiligheidszone - gasdrukregelstation (art. 42.6) 467 0,00 %
- veiligheidszone - lpg (art. 42.7) 70.311 0,06 %
Vrijwaringszone 977.260 0,85%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 42.8) 977.260 0,85 %
Wetgevingzone 82.452.136 72,09%
- wetgevingzone - natura 2000 (art. 42.10) 82.425.947 72,07 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 44.1.11) 20.067 0,02 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 23) 6.122 0,01 %