Bestemmingsplan Buitengebied 2019

Bestemmingsplan Buitengebied 2019 heeft op 25-06-2020 de status vastgesteld gekregen door Nunspeet.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0302.BP01167
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0302.BP01167-vg02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 113.788.494 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 21.409.588 18,82%
- Agrarisch (art. 3) 20.066.992 17,64%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 924.866 0,81%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 307.936 0,27%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 109.793 0,10%
Bedrijf 172.369 0,15%
- Bedrijf (art. 7) 81.362 0,07%
- Bedrijf - Buitengebied gerelateerd (art. 8) 87.440 0,08%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 3.567 0,00%
Detailhandel 18.970 0,02%
- Detailhandel (art. 10) 18.970 0,02%
Horeca 147.171 0,13%
- Horeca (art. 11) 147.171 0,13%
Maatschappelijk 145.712 0,13%
- Maatschappelijk (art. 12) 145.712 0,13%
Natuur 85.952.551 75,54%
- Natuur - Landschap (art. 13) 85.952.551 75,54%
Recreatie 278.011 0,24%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 223.611 0,20%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 15) 43.912 0,04%
- Recreatie - Volkstuin (art. 16) 10.488 0,01%
Sport 76.475 0,07%
- Sport (art. 17) 66.622 0,06%
- Sport - Manege (art. 18) 9.853 0,01%
Verkeer 2.731.427 2,40%
- Verkeer (art. 19) 2.634.863 2,32%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 96.564 0,08%
Water 774.821 0,68%
- Water - Open (art. 21) 571.314 0,50%
- Water - Waardevolle beken (art. 22) 203.507 0,18%
Wonen 2.081.393 1,83%
- Wonen (art. 23) 2.081.393 1,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 593.820 0,52%
- Leiding - Gas (art. 24) 165.067 0,15 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 241.663 0,21 %
- Leiding - Riool (art. 26) 187.091 0,16 %
Waarde 129.654.745 113,94%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 2.247.085 1,97 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 54.836.320 48,19 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 38.193.896 33,57 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 30) 509.151 0,45 %
- Waarde - Dekzandrug (art. 31) 1.051.805 0,92 %
- Waarde - Ecologie (art. 32) 17.453 0,02 %
- Waarde - Jonge heideontginning (art. 33) 3.101.610 2,73 %
- Waarde - Landgoed (art. 34) 13.370.521 11,75 %
- Waarde - Oude bouwlanden (art. 35) 1.088.496 0,96 %
- Waarde - Oude bouwlanden enclaves (art. 36) 2.359.593 2,07 %
- Waarde - Overgangszone (art. 37) 3.826.576 3,36 %
- Waarde - Randmeerkust (art. 38) 9.052.238 7,96 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 3.041.196 2,67%
- geluidzone - motorsportterrein (art. 42.3) 3.041.196 2,67 %
Overige zone 196.605.764 172,78%
- overige zone - bestaande splitsing (art. 42.1) 328.220 0,29 %
- overige zone - ehs (art. 42) 93.984.942 82,60 %
- overige zone - gelders natuurnetwerk (art. 1) 88.209.976 77,52 %
- overige zone - groene ontwikkelingszone (art. 1) 10.605.713 9,32 %
- overige zone - weidevogelgebieden (art. 42.9) 3.476.913 3,06 %
Reconstructiewetzone 21.871.359 19,22%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 42.4) 5.578.246 4,90 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 42.5) 16.293.113 14,32 %
Veiligheidszone 70.802 0,06%
- veiligheidszone - gasdrukregelstation (art. 42.6) 492 0,00 %
- veiligheidszone - lpg (art. 42.7) 70.311 0,06 %
Vrijwaringszone 856.812 0,75%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 42.8) 856.812 0,75 %
Wetgevingzone 82.289.119 72,32%
- wetgevingzone - natura 2000 (art. 42.10) 82.262.930 72,29 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 42) 20.067 0,02 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 42) 6.122 0,01 %