7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Slingerbos, Ophemert heeft op 20-01-2017 de status ontwerp gekregen door West Betuwe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
West Betuwe
Dossier
NL.IMRO.0304.BPOphSlingerbos
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0304.BPOphSlingerbos-1702
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 39.776 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 864 2,17%

- Tuin (art. 4) 1.007 2,53%

- Water (art. 5) 5.989 15,06%

- Wonen (art. 6) 3.475 8,74%

- Woongebied (art. 7) 28.441 71,50%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 8) 864 2,17%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone (art. 12.1) 2.900 7,29%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 12.2) 5.892 14,81%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 12.3) 12.431 31,25%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 14.1) 4.203 10,57%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Molenstraat