Geo- en vastgoeddata op locatie:

Enggraaf 27a Haaften

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Betuwe
DossierNL.IMRO.0304.BPWhaaEnggraaf27a
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0304.BPWhaaEnggraaf27a-1703
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 26-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.525 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 379 24,86%
- Tuin (art. 3) 379 24,86%
Wonen 1.146 75,14%
- Wonen (art. 4) 1.146 75,14%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.525 99,97%
Waarde - Archeologie 4 (art. 5) 1.525 99,97%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Enggraaf 27a Haaften vastgesteld 17-01-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan Enggraaf 27a Haaften ontwerp 09-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wijzigingsplan woongebied Haaften-Noord vastgesteld 05-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wijzigingsplan woongebied Haaften-Noord ontwerp 20-08-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Haaften Noord onherroepelijk 07-08-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Gelderland 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels beoordeling “in enig opzicht van slecht levensgedrag” in de zin van artikel 2:81A APV 21-06-2019 21-08-2019 detail
overig Openbare kennisgeving van de vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 3 juli 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Kadernota Inkoop en Aanbesteden BWB 2019-2023, Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Kadernota Inkoop en aanbesteden BWB, gemeente West Betuwe 20-06-2019 20-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Enggraaf Haaften detail

Meer weten over adressen?