Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 18-02-2016 de status vastgesteld gekregen door West Betuwe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
West Betuwe
Dossier
NL.IMRO.0304.BPbgneerijnen
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0304.BPbgneerijnen-1603
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 60.529.786 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 36.800.071 60,80%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 5.485.827 9,06%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 5) 2.850.754 4,71%

- Bedrijf (art. 6) 677.940 1,12%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 441.636 0,73%

- Bos (art. 8) 729.900 1,21%

- Groen - Landschapselement (art. 9) 100.592 0,17%

- Maatschappelijk (art. 10) 74.787 0,12%

- Natuur (art. 11) 4.784.879 7,90%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 12) 41.427 0,07%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 13) 32.959 0,05%

- Sport (art. 14) 209.973 0,35%

- Verkeer (art. 15) 2.274.456 3,76%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 114.910 0,19%

- Water (art. 17) 5.113.042 8,45%

- Wonen (art. 18) 808.763 1,34%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 19) 45.877 0,08%
- Leiding - Gas (art. 20) 336.517 0,56%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 204.567 0,34%
- Leiding - Riool (art. 22) 67.547 0,11%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 630.765 1,04%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 15.702.751 25,94%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 12.020.650 19,86%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 26) 25.188.445 41,61%
- Waarde - Buitenplaats (art. 27) 153.835 0,25%

- Waterstaat - Uiterwaardengebied (art. 28) 10.257.577 16,95%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 29) 83.015 0,14%
- Waterstaat - Waterkering (art. 30) 2.884.900 4,77%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - draai akker (art. 4) 2.358.321 3,90%
- overige zone - gebiedsreservering dijkverlegging (art. 34.1) 300.135 0,50%
- overige zone - oeverwal-stroomrug (art. 2) 26.946.154 44,52%
- overige zone - open landschap (art. 3) 12.804.651 21,15%
- overige zone - regionaal cluster glastuinbouw (art. 2) 2.553.542 4,22%

- veiligheidszone - bevi (art. 34.2) 859 0,00%
- veiligheidszone - lpg (art. 34.3) 48.841 0,08%

- vrijwaringszone - dijk-1 (art. 34.5) 1.395.152 2,30%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 34.4) 1.123.865 1,86%