Bestemmingsplan Kern Varik

Bestemmingsplan Kern Varik heeft op 24-11-2016 de status vastgesteld gekregen door West Betuwe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
West Betuwe
Dossier
NL.IMRO.0304.BPvarik
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0304.BPvarik-1603
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 422.600 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 67.819 16,05%

- Bedrijf (art. 4) 3.651 0,86%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 54 0,01%

- Gemengd (art. 6) 46.526 11,01%

- Groen (art. 7) 5.805 1,37%

- Maatschappelijk (art. 8) 9.423 2,23%

- Tuin (art. 9) 35.221 8,33%

- Verkeer (art. 10) 98.036 23,20%

- Water (art. 11) 10.052 2,38%

- Wonen (art. 12) 146.480 34,66%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 13) 271.726 64,30%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 14) 132.960 31,46%

- Waterstaat - Waterkering (art. 15) 87.188 20,63%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 19.1) 87.188 20,63%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 19.2) 72.807 17,23%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.3) 1.646 0,39%