Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012 heeft op 27-10-2016 de status vastgesteld gekregen door De Bilt.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
De Bilt
Dossier
NL.IMRO.0310.0002BP11004
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0310.0002BP11004-VG02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 36.440.874 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - 1 (art. 3) 2.914.607 8,00%
- Agrarisch met waarden - 2 (art. 4) 20.881.969 57,30%

- Bedrijf (art. 5) 197.776 0,54%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 126.889 0,35%

- Gemengd (art. 7) 62.422 0,17%

- Groen (art. 8) 1.898 0,01%

- Horeca (art. 9) 13.465 0,04%

- Kantoor (art. 10) 5.354 0,01%

- Maatschappelijk - 1 (art. 11) 103.119 0,28%
- Maatschappelijk - 2 (art. 12) 17.419 0,05%
- Maatschappelijk - 3 (art. 13) 7.564 0,02%
- Maatschappelijk - 4 (art. 14) 219.883 0,60%

- Natuur (art. 15) 8.471.148 23,25%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 362.918 1,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 134.927 0,37%
- Recreatie - Volkstuinen (art. 18) 5.334 0,01%

- Sport (art. 19) 362.262 0,99%

- Verkeer (art. 20) 880.526 2,42%
- Verkeer - Railverkeer (art. 21) 198.995 0,55%

- Water (art. 22) 500.159 1,37%

- Wonen (art. 23) 972.019 2,67%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 42.695 0,12%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 326.217 0,90%
- Leiding - Riool (art. 26) 39.616 0,11%

- Waarde - Aardkundige waarden (art. 27) 3.119.449 8,56%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 1.592.496 4,37%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 1.048.269 2,88%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 25.918.878 71,13%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 33.2) 5.123.413 14,06%

- overige zone - landgoedpark (art. 33.1) 259.563 0,71%

- veiligheidszone - a (art. 33.3) 371.729 1,02%
- veiligheidszone - b (art. 33.3) 316.510 0,87%
- veiligheidszone - c (art. 33.3) 1.159.472 3,18%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 33.4) 435.269 1,19%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 36.3) 3.079.250 8,45%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 4.7.7) 3.251 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 4.7.6) 12.554 0,03%