Melkweg e.o. 2009

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid De Bilt
DossierNL.IMRO.0310.0013BP00203
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0310.0013BP00203-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-01-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 84.467 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Detailhandel 536 0,63%
- Detailhandel (art. 3) 536 0,63%
Groen 25.233 29,87%
- Groen (art. 4) 25.233 29,87%
Kantoor 1.148 1,36%
- Kantoor (art. 5) 1.148 1,36%
Maatschappelijk 10.890 12,89%
- Maatschappelijk - 1 (art. 6) 10.890 12,89%
Verkeer 23.719 28,08%
- Verkeer (art. 7) 8.109 9,60%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 15.610 18,48%
Woongebied 22.942 27,16%
- Woongebied (art. 9) 22.942 27,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 41.243 48,83%
Waarde - Archeologie (art. 10) 41.243 48,83%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 14.454 17,11%
veiligheidszone - lpg (art. 13) 14.454 17,11%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Beheersverordening De Bilt 2 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bodemverontreiniging in Bilthoven: Planetenbaan 13 (UT031000066) detail
Bekendmaking bodemsanering, locatie: Ockeghemlaan Bilthoven (UT031000285) detail
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Ockeghemlaan te Bilthoven (UT031000285) detail
Bekendmaking verkeersbesluit voor de provinciale weg N237 in de gemeente De Bilt detail
Bekendmaking verkoop gronden in gebiedsproces Verkavelen Voor Groei Kanaaldijk-Graaf Floris V weg detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Melkweg Bilthoven detail
Planetenbaan Bilthoven detail
Poolsterlaan Bilthoven detail
Planetenplein Bilthoven detail

Meer weten over adressen?