Centrumkerk e.o.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid De Bilt
DossierNL.IMRO.0310.16006BP0009
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0310.16006BP0009-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 22-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 11-01-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 33.462 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.604 4,79%
- Groen (art. 3) 1.604 4,79%
Maatschappelijk 7.125 21,29%
- Maatschappelijk - 1 (art. 4) 4.927 14,72%
- Maatschappelijk - 3 (art. 5) 2.199 6,57%
Verkeer 13.831 41,33%
- Verkeer - Railverkeer (art. 6) 1.442 4,31%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 12.389 37,02%
Wonen 10.902 32,58%
- Wonen (art. 8) 8.606 25,72%
- Wonen - Gestapeld (art. 9) 2.296 6,86%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 26.199 78,30%
Waarde - Archeologie (art. 10) 1.977 5,91%
Waarde - Archeologie 3 (art. 11) 24.222 72,39%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Centrumkerk e.o. detail kaart
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Beheersverordening De Bilt 2 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking bodemsanering, locatie: Ockeghemlaan Bilthoven (UT031000285) detail
Bekendmaking verkoop gronden in gebiedsproces Verkavelen Voor Groei Kanaaldijk-Graaf Floris V weg detail
Bodemverontreiniging in Bantamlaan-Nieuwe Weteringseweg (stort) te Maartensdijk (UT033400035) detail
Bekendmaking bodemverontreiniging in Westbroek, locatie Kerkdijk 70 De Bilt (stort) (UT033400048) detail
Bekendmaking bodemverontreiniging in Bilthoven, locatie: Planetenbaan 13 (UT031000066) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Spreeuwlaan Bilthoven detail
Julianalaan Bilthoven detail
Kramsvogellaan Bilthoven detail
Prins Bernhardlaan Bilthoven detail

Meer weten over adressen?