Geo- en vastgoeddata op locatie:

Centrumkerk e.o.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid De Bilt
DossierNL.IMRO.0310.16006BP0009
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0310.16006BP0009-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 22-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 11-01-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 33.462 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.604 4,79%
- Groen (art. 3) 1.604 4,79%
Maatschappelijk 7.125 21,29%
- Maatschappelijk - 1 (art. 4) 4.927 14,72%
- Maatschappelijk - 3 (art. 5) 2.199 6,57%
Verkeer 13.831 41,33%
- Verkeer - Railverkeer (art. 6) 1.442 4,31%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 12.389 37,02%
Wonen 10.902 32,58%
- Wonen (art. 8) 8.606 25,72%
- Wonen - Gestapeld (art. 9) 2.296 6,86%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 26.199 78,30%
Waarde - Archeologie (art. 10) 1.977 5,91%
Waarde - Archeologie 3 (art. 11) 24.222 72,39%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Centrumkerk e.o. ontwerp 22-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening De Bilt 2 vastgesteld 08-01-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Ockeghemlaan te Bilthoven (UT031000285) 25-04-2019 25-04-2019 detail
overig Bekendmaking verkoop gronden in gebiedsproces Verkavelen Voor Groei Kanaaldijk-Graaf Floris V weg 25-04-2019 25-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking bodemsanering, locatie: Ockeghemlaan Bilthoven (UT031000285) 25-04-2019 25-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Bantamlaan-Nieuwe Weteringseweg (stort) te Maartensdijk (UT033400035) 25-04-2019 25-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking bodemverontreiniging in Westbroek, locatie Kerkdijk 70 De Bilt (stort) (UT033400048) 25-04-2019 25-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Spreeuwlaan Bilthoven detail
Julianalaan Bilthoven detail
Kramsvogellaan Bilthoven detail
Prins Bernhardlaan Bilthoven detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox