Centrumkerk e.o.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid De Bilt Dossier NL.IMRO.0310.16006BP0009 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0310.16006BP0009-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 33.462 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 1.604 4,79%

- Maatschappelijk - 1 (art. 4) 4.927 14,72%
- Maatschappelijk - 3 (art. 5) 2.199 6,57%

- Verkeer - Railverkeer (art. 6) 1.442 4,31%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 12.389 37,02%

- Wonen (art. 8) 8.606 25,72%
- Wonen - Gestapeld (art. 9) 2.296 6,86%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 10) 1.977 5,91%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 11) 24.222 72,39%