Veldlaan 1, Groenekan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid De Bilt
DossierNL.IMRO.0310.18013OV0004
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0310.18013OV0004-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-10-2018
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.838 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Veldlaan 1, Groenekan 3.838 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 3.838 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bodemverontreiniging in Bantamlaan-Nieuwe Weteringseweg (stort) te Maartensdijk (UT033400035) detail
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Ockeghemlaan te Bilthoven (UT031000285) detail
Bekendmaking verkeersbesluit voor de provinciale weg N237 in de gemeente De Bilt detail
Bekendmaking bodemsanering, locatie: Ockeghemlaan Bilthoven (UT031000285) detail
Bekendmaking NB wet t.b.v verschillende locaties in de gemeente De Bilt detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Veldlaan Groenekan detail

Meer weten over adressen?