Geo- en vastgoeddata op locatie:

bpBNKfortvechten

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bunnik
DossierNL.IMRO.0312.bpBNKfortvechten
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0312.bpBNKfortvechten-oh01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 02-05-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 307.188 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Cultuur en ontspanning 14.128 4,60%
- Cultuur en ontspanning (art. 3) 14.128 4,60%
Groen 12.612 4,11%
- Groen (art. 4) 12.612 4,11%
Natuur 180.796 58,85%
- Natuur (art. 5) 180.796 58,85%
Verkeer 29.886 9,73%
- Verkeer (art. 6) 5.231 1,70%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 24.654 8,03%
Water 69.767 22,71%
- Water (art. 8) 69.767 22,71%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 11.062 3,60%
Leiding - Brandstof (art. 9) 5.409 1,76%
Leiding - Water (art. 10) 5.653 1,84%
Waarde 209.948 68,35%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 11) 209.948 68,35%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet t.b.v. verschillende locaties in de gemeente Bunnik 19-06-2019 19-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking Bodemverontreiniging in Bunnik: Koningslaan 9-13 te Bunnik UT03120214 19-06-2019 19-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatueverslag bodemsanering, locatie: Fort Vechten (brughoofd), in Bunnik (UT031202013) 19-06-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit Basisregistratie Ondergrond 14-06-2019 14-08-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Bunnik - Verkeersbesluit - Bunnik 13-06-2019 13-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Marsdijk Bunnik detail
Achterdijk Bunnik detail

Meer weten over adressen?