Molenspoor 1 Werkhoven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bunnik
DossierNL.IMRO.0312.bpBNKmolenspoor1
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0312.bpBNKmolenspoor1-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-10-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 15-11-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.818 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 10.394 81,09%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschap (art. 3) 10.394 81,09%
Wonen 2.424 18,91%
- Wonen (art. 4) 2.424 18,91%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 8.431 65,78%
Waarde - Archeologie 4 (art. 5) 8.431 65,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 12.818 100,00%
overige zone - landschapstype kromme rijn en oeverwallen (art. 9.1) 12.818 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Molenspoor nabij 1 Werkhoven (UT031202012) detail
Bekendmaking Bodemverontreiniging in Bunnik: Koningslaan 9-13 te Bunnik UT03120214 detail
Bekendmaking NB wet t.b.v. verschillende locaties in de gemeente Bunnik detail
Evaluatueverslag bodemsanering, locatie: Fort Vechten (brughoofd), in Bunnik (UT031202013) detail
Bekendmaking ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure Fred Prinsen B.V. te Wijk bij Duurstede detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Molenspoor Werkhoven detail

Meer weten over adressen?