Geo- en vastgoeddata op locatie:

Molenspoor 1 Werkhoven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bunnik
DossierNL.IMRO.0312.bpBNKmolenspoor1
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0312.bpBNKmolenspoor1-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-10-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 15-11-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.818 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 10.394 81,09%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschap (art. 3) 10.394 81,09%
Wonen 2.424 18,91%
- Wonen (art. 4) 2.424 18,91%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 8.431 65,78%
Waarde - Archeologie 4 (art. 5) 8.431 65,78%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 12.818 100,00%
overige zone - landschapstype kromme rijn en oeverwallen (art. 9.1) 12.818 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Molenspoor nabij 1 Werkhoven (UT031202012) 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatueverslag bodemsanering, locatie: Fort Vechten (brughoofd), in Bunnik (UT031202013) 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking Bodemverontreiniging in Bunnik: Koningslaan 9-13 te Bunnik UT03120214 23-04-2019 23-04-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet t.b.v. verschillende locaties in de gemeente Bunnik 23-04-2019 23-04-2019 detail
omgevingsvergunning Bekendmaking ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure Fred Prinsen B.V. te Wijk bij Duurstede 23-04-2019 23-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Molenspoor Werkhoven detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox