Spoorkruisingen Bunnik

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bunnik
DossierNL.IMRO.0312.bpBNKspoorkruising
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0312.bpBNKspoorkruising-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 31.171 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Kantoor 1.385 4,44%
- Kantoor (art. 3) 1.385 4,44%
Verkeer 25.019 80,26%
- Verkeer (art. 4) 22.594 72,48%
- Verkeer - Railverkeer (art. 5) 2.425 7,78%
Water 4.766 15,29%
- Water (art. 6) 4.766 15,29%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 211 0,68%
Leiding - Water (art. 7) 211 0,68%
Waarde 1.142 3,66%
Waarde - Archeologie 4 (art. 8) 1.142 3,66%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 31.171 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 12) 31.171 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Partiële herziening Dorp Bunnik 2012, snippergroen detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Evaluatueverslag bodemsanering, locatie: Fort Vechten (brughoofd), in Bunnik (UT031202013) detail
Bekendmaking Bodemverontreiniging in Bunnik: Koningslaan 9-13 te Bunnik UT03120214 detail
Bekendmaking NB wet t.b.v. verschillende locaties in de gemeente Bunnik detail
Akkoord melding klein evenement APV, voor het houden van een buurtfeest in Bunnik detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, nabij de Dr. Breveestraat, Deken Heinenstraat, Huib van de Vechtstraat, Groeneweg, Ds Pasmastraat, Spoorstraat en Jan van Oostendorpstraat in Bunnik detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Runnenburg Bunnik detail

Meer weten over adressen?