Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 02-11-2016 de status ontwerp gekregen door Bunschoten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bunschoten
Dossier
NL.IMRO.0313.Buitengebied1600
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0313.Buitengebied1600-0201
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 24.671.956 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 22.544.696 91,38%

- Bedrijf (art. 4) 44.896 0,18%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 63.601 0,26%

- Groen (art. 6) 221.972 0,90%

- Horeca (art. 7) 7.311 0,03%

- Maatschappelijk (art. 8) 7.441 0,03%

- Natuur (art. 9) 566.007 2,29%

- Sport (art. 10) 43.176 0,17%
- Sport - Manege (art. 11) 79.611 0,32%

- Tuin (art. 12) 44.427 0,18%

- Verkeer (art. 13) 566.328 2,30%

- Water (art. 14) 374.510 1,52%

- Wonen (art. 15) 104.305 0,42%
- Wonen - 2 (art. 16) 3.675 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 17) 61.627 0,25%
- Leiding - Hoogspanning (art. 18) 303.020 1,23%
- Leiding - Riool (art. 19) 46.863 0,19%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 106.640 0,43%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 838.145 3,40%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 22) 7.297.066 29,58%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 23) 15.393.496 62,39%
- Waarde - Cultuurhistorie gebieden (art. 24) 475.147 1,93%
- Waarde - Cultuurhistorie object (art. 25) 3.318 0,01%
- Waarde - Grebbelinielandschap (art. 26) 5.098.663 20,67%
- Waarde - Historische watergang (art. 27) 183.937 0,75%

- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 270.469 1,10%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 32.1) 1.405.380 5,70%

- milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 32.2) 1.171.302 4,75%
- milieuzone - waterwingebied (art. 32.3) 87.698 0,36%

- overige zone - aardkundige waarden (art. 32.4) 2.205.314 8,94%
- overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 32.5) 3.341.963 13,55%

- vrijwaringszone - dijk (art. 32.6) 209.994 0,85%