Benedeneind ZZ tussen 283 en 285

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Lopik Dossier NL.IMRO.0331.01Rosenboom Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0331.01Rosenboom-BP02 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 23.501 100%

Enkelbestemming m2 %
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 3) 23.501 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 4) 6.048 25,73%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 5) 17.453 74,27%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Benedeneind ZZ