Geo- en vastgoeddata op locatie:

Barneveldsestraat 42-42a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renswoude
DossierNL.IMRO.0339.BPBarn42a
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0339.BPBarn42a-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 08-11-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.624 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 1.624 100,00%
- Wonen (art. 3) 1.624 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verkeersbesluit Bekendmaking verkeersmaatregel voor de provinciale weg N224 binnen de bebouwde kom te Renswoude 26-05-2019 26-05-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB-wet t.b.v. diverse locaties in de gemeente Renswoude 26-05-2019 26-05-2019 detail
overig Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau doortrekking Oostelijke Rondweg Barneveld 23-05-2019 23-07-2019 detail
overig Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Lange Heideweg 24 te Otterlo 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening verlenen uitsluitend recht Ede 20-05-2019 20-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Barneveldsestraat Renswoude detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox