Barneveldsestraat 42-42a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renswoude
DossierNL.IMRO.0339.BPBarn42a
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0339.BPBarn42a-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 08-11-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.624 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 1.624 100,00%
- Wonen (art. 3) 1.624 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking NB-wet t.b.v. diverse locaties in de gemeente Renswoude detail
Bekendmaking verkeersmaatregel voor de provinciale weg N224 binnen de bebouwde kom te Renswoude detail
Ontwerpbestemmingsplan Bezemronde 4, Kernen detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Nunspeet, Doornspijk, Garderen, Otterlo detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, parapluplan recreatieparken’ detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Barneveldsestraat Renswoude detail

Meer weten over adressen?