Geo- en vastgoeddata op locatie:

Parkeerterrein Kruisboog

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renswoude
DossierNL.IMRO.0339.BPKruisboog
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0339.BPKruisboog-ow01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 28-03-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 41.447 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 14.937 36,04%
- Agrarisch (art. 3) 14.937 36,04%
Verkeer 14.751 35,59%
- Verkeer (art. 4) 14.751 35,59%
Water 11.759 28,37%
- Water (art. 5) 11.759 28,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 41.447 100,00%
Waarde - Archeologie-2 (art. 6) 5.447 13,14%
Waarde - Archeologie-3 (art. 7) 36.000 86,86%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 48.444 116,88%
veiligheidszone - bevi (art. 10) 6.997 16,88%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 10) 41.447 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking Bodemverontreiniging in Veenendaal: ‘t Hoorntje-West (UT034500313) 19-05-2019 19-05-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking Bodemverontreiniging in Veenendaal: Sportlaan 4 (UT034500014) 19-05-2019 19-05-2019 detail
bestemmingsplan Onherroepelijk uitwerkingsplan De Erven deelplan 12, Buurtstede Veenendaal-oost 19-05-2019 19-05-2019 detail
mededelingen Besluit vertrokken naar Land Onbekend 19-05-2019 19-05-2019 detail
omgevingsvergunning Standplaatsen oliebollen 19-05-2019 19-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.