Dorpshart Renswoude

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renswoude
DossierNL.IMRO.0339.BpDorpshart
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0339.BpDorpshart-vg02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-07-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 16.566 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 4.858 29,33%
- Centrum (art. 3) 4.858 29,33%
Gemengd 2.987 18,03%
- Gemengd (art. 4) 2.987 18,03%
Groen 314 1,89%
- Groen (art. 5) 314 1,89%
Verkeer 7.233 43,66%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 7.233 43,66%
Wonen 1.173 7,08%
- Wonen (art. 7) 1.173 7,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.201 13,29%
Waarde - Archeologie (art. 8) 2.201 13,29%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 1.478 8,92%
wro-zone - ontheffingsgebied 1 (art. 12.3) 777 4,69%
wro-zone - ontheffingsgebied 2 (art. 12.4) 701 4,23%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Vinkenborgh detail kaart
Vinkenborgh detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Dorpshart, Bouwdeel 5 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bodemverontreiniging in Renswoude: Dorpsstraat 101 e.o. (UT033900027) detail
Bekendmaking bodemverontreiniging in Renswoude: Dorpsstraat 101 (UT033900027) detail
Bekendmaking verkeersmaatregel voor de provinciale weg N224 binnen de bebouwde kom te Renswoude detail
Bekendmaking NB-wet t.b.v. diverse locaties in de gemeente Renswoude detail
29/07/2019 Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oude Holleweg Renswoude detail
Taets van Amerongenweg Renswoude detail
Vendelier Renswoude detail
Dorpsplein Renswoude detail

Meer weten over adressen?