Geo- en vastgoeddata op locatie:

Dorpshart Renswoude

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renswoude
DossierNL.IMRO.0339.BpDorpshart
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0339.BpDorpshart-vg02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-07-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 16.566 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 4.858 29,33%
- Centrum (art. 3) 4.858 29,33%
Gemengd 2.987 18,03%
- Gemengd (art. 4) 2.987 18,03%
Groen 314 1,89%
- Groen (art. 5) 314 1,89%
Verkeer 7.233 43,66%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 7.233 43,66%
Wonen 1.173 7,08%
- Wonen (art. 7) 1.173 7,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.201 13,29%
Waarde - Archeologie (art. 8) 2.201 13,29%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 1.478 8,92%
wro-zone - ontheffingsgebied 1 (art. 12.3) 777 4,69%
wro-zone - ontheffingsgebied 2 (art. 12.4) 701 4,23%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Vinkenborgh vastgesteld 08-11-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Vinkenborgh ontwerp 10-06-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Dorpshart, Bouwdeel 5 vastgesteld 26-04-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking bodemverontreiniging in Renswoude: Dorpsstraat 101 (UT033900027) 23-05-2019 23-05-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Renswoude: Dorpsstraat 101 e.o. (UT033900027) 23-05-2019 23-05-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB-wet t.b.v. diverse locaties in de gemeente Renswoude 23-05-2019 23-05-2019 detail
verkeersbesluit Bekendmaking verkeersmaatregel voor de provinciale weg N224 binnen de bebouwde kom te Renswoude 23-05-2019 23-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder Renswoude 2019 14-05-2019 14-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oude Holleweg Renswoude detail
Taets van Amerongenweg Renswoude detail
Vendelier Renswoude detail
Dorpsplein Renswoude detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox