Dorpshart, Bouwdeel 5

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renswoude
DossierNL.IMRO.0339.PB2016ELGCDorpsh
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0339.PB2016ELGCDorpsh-ow01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 01-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 07-03-2016
Teksten besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.445 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Dorpshart, Bouwdeel 5 1.445 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning 1.445 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Dorpshart, Bouwdeel 5 detail kaart
Dorpshart, Bouwdeel 5 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking bodemverontreiniging in Renswoude: Dorpsstraat 101 (UT033900027) detail
Bodemverontreiniging in Renswoude: Dorpsstraat 101 e.o. (UT033900027) detail
Bekendmaking NB-wet t.b.v. diverse locaties in de gemeente Renswoude detail
Bekendmaking verkeersmaatregel voor de provinciale weg N224 binnen de bebouwde kom te Renswoude detail
29/07/2019 Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Vendelier Renswoude detail

Meer weten over adressen?