Projectbesluit Patiowoningen Watersnipweide

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renswoude
DossierNL.IMRO.0339.PBWatersnipweide
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0339.PBWatersnipweide-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 23-07-2010
Teksten besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.402 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Projectbesluit Patiowoningen Watersnipweide 1.402 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
8 Patiowoningen 1.402 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking NB-wet t.b.v. diverse locaties in de gemeente Renswoude detail
Bekendmaking verkeersmaatregel voor de provinciale weg N224 binnen de bebouwde kom te Renswoude detail
Bekendmaking NB wet, locatie: Ubbeschoterweg te Renswoude. detail
Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Renswoude 2019 detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder Renswoude 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Watersnipweide Renswoude detail

Meer weten over adressen?