Geo- en vastgoeddata op locatie:

Projectbesluit Patiowoningen Watersnipweide

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renswoude
DossierNL.IMRO.0339.PBWatersnipweide
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0339.PBWatersnipweide-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 23-07-2010
Teksten besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.402 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Projectbesluit Patiowoningen Watersnipweide 1.402 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
8 Patiowoningen 1.402 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verkeersbesluit Bekendmaking verkeersmaatregel voor de provinciale weg N224 binnen de bebouwde kom te Renswoude 20-05-2019 20-05-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB-wet t.b.v. diverse locaties in de gemeente Renswoude 20-05-2019 20-05-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet, locatie: Ubbeschoterweg te Renswoude. 20-05-2019 20-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder Renswoude 2019 14-05-2019 14-07-2019 detail
overig Bekendmaking beoordeling van de melding aan de De Hokhorst in Renswoude 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Watersnipweide Renswoude detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox