Bouwvlakwijziging Daatselaarseweg 3

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renswoude
DossierNL.IMRO.0339.WZ2014Daats3
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0339.WZ2014Daats3-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-04-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.894 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Bouwvlakwijziging Daatselaarseweg 3 6.894 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak omgevingsvergunning 6.894 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
Bouwvlakwijziging Daatselaarseweg 3 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking NB-wet t.b.v. diverse locaties in de gemeente Renswoude detail
Bekendmaking verkeersmaatregel voor de provinciale weg N224 binnen de bebouwde kom te Renswoude detail
Aanwijzing gebieden beperking verkoop alcohol Oud Lunterse Dag 2019 detail
Glas- en blikverbod Oud Lunterse Dag 2019 detail
Aanwijzing gebieden beperking verkoop alcohol Heideweek 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Daatselaarseweg Renswoude detail

Meer weten over adressen?