Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bouwvlakwijziging Daatselaarseweg 3

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renswoude
DossierNL.IMRO.0339.WZ2014Daats3
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0339.WZ2014Daats3-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-04-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.894 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Bouwvlakwijziging Daatselaarseweg 3 6.894 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak omgevingsvergunning 6.894 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Bouwvlakwijziging Daatselaarseweg 3 vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verkeersbesluit Bekendmaking verkeersmaatregel voor de provinciale weg N224 binnen de bebouwde kom te Renswoude 20-05-2019 20-05-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB-wet t.b.v. diverse locaties in de gemeente Renswoude 20-05-2019 20-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Destructieverordening voor de gemeente Ede - van rechtswege vervallen per 1 januari 2008 16-05-2019 16-07-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Ede - Laadpaal Van Hallstraat Lunteren - Van Hallstraat Lunteren 16-05-2019 16-07-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Ede - Verkeersbesluit NK Wielrennen 2019 - Ede, Otterlo, Hoge Veluwe, Bennekom, 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Daatselaarseweg Renswoude detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox